Bezwaar gebruik van contactgegevens

Als u een aanvraag doet aan de balie of een formulier invult via de website, vragen we uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze gegevens bewaart de gemeente in het BRP-systeem, zodat we u bijvoorbeeld kunnen laten weten wanneer u uw rijbewijs of reisdocument kunt ophalen. 

Wilt u niet dat de medewerkers van het Klant Contact Centrum(KCC) uw gegevens gebruiken voor andere situaties? Dan kunt u bezwaar maken via het online formulier.

Bezwaar gebruik contactgegevens

Wanneer gebruikt de RPB uw contactgegevens?

Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente mag uw telefoonnummer of e-mailadres in andere situaties gebruiken, bijvoorbeeld:

  • Het rijbewijs of reisdocument is niet afgehaald binnen de termijn
  • De vraag die is gesteld via website of e-mail is niet helemaal duidelijk
  • Gevonden voorwerpen teruggeven aan de eigenaar 
  • Toestemming van de ouder voor de inschrijving van een minderjarig kind in de BRP
  • Vragen over uw juiste adres
  • Om iemand die verhuisd is, maar nog staat ingeschreven op het oude adres, te vragen de verhuizing door te geven 
  • Bij onduidelijkheid over de verhuis-, immigratie- of emigratieaangifte
  • Verandering in uw gegevens die in de BRP staan.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere afdelingen van de gemeente.