Vergunning (incidentele-) standplaats

Wilt u iets verkopen of diensten leveren op of aan de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Daarmee krijgt u toestemming om goederen te verkopen of diensten te leveren vanaf een bepaalde plek. Voorbeelden hiervan zijn: een viskraam, een oliebollenkraam of een snackwagen. 

Soorten standplaatsen

Er zijn twee soorten standplaatsvergunningen:

  • Tijdelijke vergunning voor een seizoensstandplaats of incidentele standplaats
    Hiervan is sprake als de standplaats wordt ingenomen voor een periode van maximaal 3 maanden, bijvoorbeeld voor de verkoop van seizoensgebonden producten. Of voor een dag voor bijvoorbeeld promotieacties.
  • Vaste vergunning voor een jaarstandplaats 
    Deze vergunning heeft u nodig als u de standplaats structureel of geregeld inneemt voor een groot gedeelte van een jaar, bijvoorbeeld elke week op een bepaalde dag of bepaalde dagen.

Met het digitale aanvraagformulier hieronder kunt u een standplaats aanvragen. U geeft zelf aan of het om een vaste of een tijdelijke vergunning gaat. 

U moet de aanvraag tenminste 8 weken voor het innemen van de standplaats indienen.

Aanvraag vergunning standplaats Opzegging standplaats

Tarieven

Het tarief (leges) voor het verkrijgen van een vergunning voor een standplaats voor een kiosk, kraamtafel, auto, verkoopwagen etc. bedraagt:

  • geldig voor één jaar, voor het aanbieden van handelswaar: € 315,00
  • geldig voor één dag, voor het aanbieden van handelswaar: € 144,00
  • geldig voor één dag, voor het aanbieden van informatie, promotiemateriaal e.d.: € 17,50

Voor het gebruik van gemeentegrond wordt precariobelasting in rekening gebracht.