Slopen en asbest

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Wij vragen u om een sloopmelding te doen in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt meer dan 10 m3 sloopafval vrij.
  • bij de sloop verwijdert u asbest.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

U hebt een vergunning nodig voor sloopactiviteiten en het verwijderen van asbest in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als het een monument betreft. Dan volstaat een melding niet. 

Kosten

Een sloopmelding is gratis, aan uw vergunningaanvraag zijn kosten verbonden.

Melding doen

U kunt een melding doen en/of een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Uw sloopmelding moet minstens vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden ingediend zijn.

Meesturen

Wanneer er asbest in het bouwwerk is aangetroffen of wanneer u vermoedt dat er asbest in het bouwwerk zit, levert u ook een asbestinventarisatierapport aan. Wij vragen altijd om een asbestinventarisatierapport als een gebouw is gebouwd vóór 1994.

Asbest?

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Zelf asbest verwijderen en wegbrengen

Asbest verwijdert u in veel gevallen niet zelf.

Er zijn twee uitzonderingen, waarbij u asbest zelf mag verwijderen:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde hecht gebonden asbesthoudende platen (geen dakleien) met een maximum van 35 m2 per woning of bijgebouw;
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35 m2 per woning of bijgebouw.

Valt u niet onder deze twee uitzonderingen? Is het gebouw dat u wilt slopen van voor januari 1994? Of wilt u als ondernemer asbest verwijderen? Dan mag u de asbest niet zelf verwijderen.

Valt u onder de uitzonderingen en hebt u een sloopmelding gedaan? Dan ontvangt u een zogenoemde acceptatiebrief. Alleen met deze acceptatiebrief mag u asbest wegbrengen.

U verpakt het asbestmateriaal dubbel in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal (plastic) en plakt alle naden en kieren goed dicht met tape.