Slopen en asbest

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Wij vragen u om een sloopmelding te doen in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt meer dan 10 m3 sloopafval vrij.
  • bij de sloop verwijdert u asbest.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

U hebt een vergunning nodig voor sloopactiviteiten en het verwijderen van asbest in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als het een monument betreft. Dan volstaat een melding niet. 

Kosten

Een sloopmelding is gratis, aan uw vergunningaanvraag zijn kosten verbonden.

Melding doen

U kunt een melding doen en/of een omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl

Uw sloopmelding moet minstens vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden ingediend zijn.

Meesturen

Wanneer er asbest in het bouwwerk is aangetroffen of wanneer u vermoedt dat er asbest in het bouwwerk zit, levert u ook een asbestinventarisatierapport aan. Wij vragen altijd om een asbestinventarisatierapport als een gebouw is gebouwd vóór 1994.

Online sloopmelding doen

Asbest?

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Zelf asbest verwijderen en wegbrengen

Asbest verwijdert u in veel gevallen niet zelf.

Er zijn twee uitzonderingen, waarbij u asbest zelf mag verwijderen:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde hecht gebonden asbesthoudende platen (geen dakleien) met een maximum van 35 m2 per woning of bijgebouw;
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35 m2 per woning of bijgebouw.

Valt u niet onder deze twee uitzonderingen? Is het gebouw dat u wilt slopen van voor januari 1994? Of wilt u als ondernemer asbest verwijderen? Dan mag u de asbest niet zelf verwijderen.

Valt u onder de uitzonderingen en hebt u een sloopmelding gedaan? Dan ontvangt u een zogenoemde acceptatiebrief. Alleen met deze acceptatiebrief mag u asbest wegbrengen.

U verpakt het asbestmateriaal dubbel in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal (plastic) en plakt alle naden en kieren goed dicht met tape.