Openingstijden winkels en supermarkten en koopzondagen

Voor de winkels in Rhenen gelden vastgestelde openingstijden. 

Winkels mogen open zijn
Dag Openingstijd  
maandag t/m zaterdag 6.00 - 22.00 uur  
zondag 12 keer per jaar 13.00 - 18.00 uur  

Koopzondag

In Rhenen mogen de winkels open zijn op 12 zondagen in het jaar. Het college van B&W wijst de koopzondagen voor een bepaald gebied aan, op collectieve aanvraag. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een 25-jarig jubileum, kunnen individuele ondernemers de gemeente verzoeken een koopzondag aan te wijzen. 

Het verzoek om ontheffing van de Winkeltijdenwet moet collectief en schriftelijk minimaal vier weken van tevoren worden ingediend. De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn € 76,00. Voor het wijzigen of intrekken van een ontheffing zijn de kosten € 35,00 (prijspeil 2020).

Bekijk hier de winkeltijdenverordening.

Koopzondagen in 2022 en 2023

Data al aangevraagde koopzondagen:

 • Zondag 21 augustus 2022
 • Zondag 4 september 2022
 • Zondag 2 oktober 2022
 • Zondag 18 december 2022
 • Zondag 5 maart 2023
 • Zondag 2 april 2023
 • Zondag 4 juni 2023.

Verplichte winkelsluiting

De Winkeltijdenwet bepaalt dat het verboden is om winkels geopend te hebben op:

 • zondagen
 • werkdagen voor 06.00 en na 22.00 uur
 • de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag
 • de volgende data: 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur.