Ontheffing afwijken route gevaarlijke stoffen

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan etc.) zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld. 

De aangewezen route is op de weg met oranje borden met zwarte pijl (Reglement verkeersregels en verkeerstekens – bord K14). 

Op de website van de Omgevingsdienst regio Utrecht vindt u de route op een kaart. 

Ontheffing

Wilt u buiten deze route gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Voor het indienen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht.

Ontheffing afwijken route aanvragen