Meld een bingo, loterij of rad van fortuin

Gaat uw vereniging een klein kansspel organiseren? Bijvoorbeeld bingo, loterij of rad van fortuin? En kunnen mensen cadeaus winnen, maar geen geld? Meld dit dan minimaal 4 weken van tevoren bij de gemeente.

Loterij

U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een loterij in welke  voor vorm dan ook, dus ook voor bijvoorbeeld een “Rad van Fortuin”.

Voorwaarden

 • Het doel van de loterij moet van belang zijn voor de organisatie die de loterij organiseert.
 • De netto opbrengst moet helemaal besteed worden aan het doel dat in de aanvraag / vergunning beschreven staat.
 • De uitgaven voor de loterij mogen niet meer bedragen dan de helft van de opbrengst van de lotenverkoop.
 • U moet er rekening mee houden dat u achteraf een verantwoording moet indienen bij de gemeente.

Vergunning aanvragen

 • Voor een loterij met een prijzentotaal van maximaal € 4500,00 vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Bij een hoger prijzentotaal moet u de vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Uw aanvraag voor een vergunning moet minimaal vier weken voordat het verkopen van de loten begint, ingediend zijn via de website.
 • U kunt de vergunning bij de gemeente aanvragen met het formulier via de link hieronder.
 • De gemeente berekent kosten voor het in behandeling van de aanvraag. Het bedrag is te vinden in de legesverordening.
Aanvraag loterij en/of rad van fortuin

Bingo

Als u een bingo wilt organiseren, hebt u geen vergunning nodig, maar is een kennisgeving aan de gemeente voldoende.

Voorwaarden

 • De vereniging waarvoor u de bingo organiseert, is een Nederlandse vereniging die tenminste drie jaar bestaat.
 • In de kennisgeving moet u het doel waarvoor de opbrengst bestemd is, aangeven. Dat doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang.
 • Per bingobijeenkomst mogen de prijzen in geld of goederen in totaal niet meer waard zijn dan € 1550,00 (winkelwaarde). Per set/serie/ronde mogen de prijzen samen niet meer waard zijn dan € 400,00.

Kennisgeving doen

 • Uw kennisgeving moet minstens drie weken vooraf binnen zijn bij de gemeente.
 • U kunt voor de kennisgeving van de bingo het formulier hieronder gebruiken.
 • U moet een uittreksel van de Kamer van Koophandel bijsluiten en ook een overzicht van de prijzen. Een sjabloon voor de in te vullen Prijzenlijst is te downloaden in de kennisgeving. 
Klein kansspel melden