Een collecte houden

U wilt voor een goed doel een geldcollecte houden? 

Als u wilt collecteren (ofwel: geld of goederen inzamelen voor een goed doel), moet u daarvan melding doen bij de gemeente. Er mogen niet meer collectes tegelijkertijd gehouden worden. In het collecterooster staat voor elke week aangegeven of er al een collecte gepland is. Dat zijn vaak landelijke collecties waarvoor elk jaar een week wordt gereserveerd. Kijkt u dus eerst wanneer er een vrije periode is, want u mag alleen voor een vrije periode een melding doen dat u wilt collecteren. 

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kunt u het landelijk collecterooster inzien.

Een melding maken voor collecteren

U kunt de melding doen via het formulier hieronder. Doe dat minimaal drie weken voordat de collecte plaatsvindt.
Na afloop van de collecte stuurt u een eindafrekening naar de Belastingdienst. Op deze collectestaat vult u in wat er in totaal is opgehaald en welke kosten uw organisatie eventueel heeft gemaakt.

Collecte melden - plaatselijk Collecte melden - landelijk

Voorwaarden

  1. De collecte duurt maximaal 1 week.
  2. Er wordt alleen gecollecteerd op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 21:00 uur.
  3. Er mag niet meer dan 1 keer per jaar voor dezelfde vereniging of stichting gecollecteerd worden.
  4. Er mag niet meer dan 1 keer per jaar voor hetzelfde doel gecollecteerd worden.
  5. De collectant (vereniging of stichting) moet beschikken over een CBF-Keur of een door het CBF afgegeven Verklaring van geen bezwaar. Soms is het voldoende als u op een andere manier publiekelijk verantwoording aflegt over de ingezamelde gelden of goederen en de besteding daarvan.
  6. De collecte wordt minstens drie weken voor de geplande week gemeld bij de gemeente.
  7. Er mag in de geplande week geen andere collecte zijn geaccepteerd.

De gemeente zal uw melding weigeren als niet aan alle voorwaarden is voldaan. Ook kan een melding worden geweigerd in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Meer informatie kunt u vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).