Brandveiligheid, melding of vergunning

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’).

De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u leges. 

Melding brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn óf bij de verhuur van 5 of meer kamers. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

Brandveiligheid in en rondom uw pand

De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) Brandweer geeft adviezen over het brandveilig maken van woningen, bedrijfspanden en openbare inrichtingen. Met deze adviezen kunt u uw woning of het gebouw waar u verantwoordelijk voor bent, goed beveiligen tegen brand. Dat geeft een veilig gevoel en bovendien letten verzekeringsmaatschappijen bij schadeclaims op de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn. 

Heeft u vragen over de brandveiligheid in en rondom uw pand? Dan kunt u op de website kijken of via 06 12 95 85 99 whatsappen met VRU Brandweer.