Boom kappen

Het kappen van een boom op uw eigen grond is aan een aantal regels gebonden. U heeft mogelijk een vergunning nodig. 

Als u een boom wilt kappen, moet u eigenaar zijn van de grond waarop de boom staat. Als u geen eigenaar bent, mag u de boom niet kappen.

Vergunningcheck

In de volgende gevallen heeft u voor het kappen van de boom een omgevingsvergunning nodig (zie de kaart "Waardevolle bomen in Rhenen").

  • Staat er een boompje op de kaart op de plek van de te kappen boom? Dan is het een monumentale boom. Voor het kappen van deze boom heeft u een vergunning nodig.
  • Staat de te kappen boom dichtbij een blauwe lijn? U heeft voor het kappen van deze boom een vergunning nodig, als:
    - de boom binnen 10 meter van het midden van de weg (blauwe lijn) staat, en:
    - de boom op 1,3 meter hoogte een dwarsdoorsnede heeft van meer dan 30 cm.
  • Is de kaart groen op de locatie van de te kappen boom? Dan staat de boom in een bomenzone (groen op de kaart). U heeft voor het kappen van deze boom een vergunning nodig, als:
    - de boom op 1,3 meter hoogte een dwarsdoorsnede heeft van meer dan 30 cm. 

 Voor meer informatie kunt u de Vastgestelde Bomenlijst Rhenen raadplegen.

Aanvraag vergunning voor het kappen

Meer dan 20 bomen of meer dan 10 are bos?

Wilt u meer dan 20 bomen of meer dan 10 are houtwal/bos kappen buiten de Bebouwingscontour houtkap? Dan doet u een melding bij de provincie Utrecht. Klik hier voor meer informatie over het kappen van bos.

Vergunningvrij

In alle andere gevallen is het kappen van een boom vergunningvrij. 

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket

Verplichte herplant boom

Gaat u een boom kappen en heeft u een vergunning nodig? Dan bent u verplicht om te herplanten. Met herplant bedoelen we dat u op het perceel of binnen het project dezelfde soort herplant.

Broedseizoen

Wij adviseren u om niet tijdens het broedseizoen van vogels te kappen. Het broedseizoen is van 15 maart tot 1 september. Op die manier houdt u zich aan de regels van de Wet Natuurbescherming. Deze wet gaat per 1 januari 2024 op in de Omgevingswet.