Voordracht koninklijke onderscheiding

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar daarvoor voordragen. Bijvoorbeeld vanwege een enorme inzet voor een (sport-)vereniging of ander vrijwilligerswerk. Neem eerst contact op met de gemeente en vul daarna het aanvraagformulier in.

Voor een voordracht is een vaste procedure en zijn er verschillende voorwaarden, zoals:

 • Betrokkene is inwoner van de gemeente Rhenen;
 • Er is sprake van:
  • een brede uitstraling naar de samenleving;
  • en langdurige vrijwillige activiteiten voor de samenleving (uitgangspunt: ongeveer 15 jaar gedurende een dag in de week); 
 • De aanvraag moet ondersteund worden door de organisaties waar betrokkene actief was of is. 

Voordragen

Tot uiterlijk 1 juli 2024 kunt u iemand voordragen voor de lintjesregen rondom Koningsdag het jaar daaropvolgend. Voor uitreikingen tijdens bijzondere gelegenheden geldt een aanvraagtermijn van zes maanden.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?

Twijfel dan niet en neem contact op met het kabinet van de burgemeester via [email protected]. Zij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding.

Hoe wordt uw voordracht beoordeeld?

 • De gemeente controleert uw voorstel.
 • De burgemeester brengt dan een advies uit aan de Commissaris van de Koning.
 • Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit, met alle documenten naar de Kanselarij der Nederlandse Orden.
 • Het Kapittel voor de Civiele Orden, een commissie van de Kanselarij der Nederlandse Orden, brengt een eindadvies uit aan de minister.
 • De minister neemt het eindadvies in ontvangst en beslist of de kandidaat wordt voorgedragen bij Zijne Majesteit de Koning voor een onderscheiding.
 • De minister vraagt de Koning om het besluit te ondertekenen. Zonder handtekening van Zijne Majesteit geen lintje.
 • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is.