Verkoop restgroen

Het groen in de openbare ruimte is steeds belangrijker voor de klimaatadaptatie.

Sommige restgroenstroken of een gedeelte daarvan komen in aanmerking om te verkopen of te verhuren.

Bent u geïnteresseerd in een restgroenstrook, welke grenst aan uw eigendom, dan kunt u een verzoek indienen bij Etienne Hack ([email protected]). Uw verzoek zal dan door verschillende collega’s binnen de Gemeente Rhenen beoordeeld worden.

Heeft u algemene vragen met betrekking tot restgroen, dan kunt u ook contact opnemen met Etienne Hack.

Beleidsnota restgroen (pdf, 104 KB)