Verkoop restgroen

Het groen in de openbare ruimte is steeds belangrijker voor klimaatadaptatie.

Sommige restgroenstroken of een gedeelte daarvan komen in aanmerking om te verkopen of te verhuren. We zijn terughoudend in het uitgeven hiervan. 

Bent u geïnteresseerd in een restgroenstrook, welke grenst aan uw eigendom, dan kunt u een verzoek indienen bij Daisy van Bergen - Hurkmans via e-mail [email protected]. Uw verzoek zal dan door verschillende collega’s binnen de Gemeente Rhenen beoordeeld worden.

Heeft u algemene vragen met betrekking tot restgroen, dan kunt u ook contact opnemen met Etienne Hack.

Beleidsnota restgroen (pdf, 104 KB)