Registreren levenloos geboren kind in de BRP

Als uw kind levenloos geboren is of kort na de geboorte is overleden, kunt u als ouder een akte van geboorte laten opmaken. Een levenloos geboren kind wordt niet automatisch geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf 4 februari 2019 is de wet gewijzigd, waardoor u uw kind wel in de BRP kunt registreren. 

Neem telefonisch contact op met de gemeente om uw verzoek te bespreken. Wilt u liever geen persoonlijk contact, dan kunt u ons ook een brief schrijven.

Het verzoek tot registratie in de BRP kunt u samen of alleen doen. U kunt geen verzoek doen namens de andere ouder.

Wanneer kunt u uw kind laten registreren

Het maakt niet uit wanneer uw kind is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Uw kind moet wel in Nederland zijn geboren.

In de volgende gevallen is registratie van uw levenloos geboren kind niet mogelijk:

  • U woonde op het moment van de geboorte niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP.
  • U heeft sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in de BRP waarop uw kind kan worden geregistreerd. 

Hoe verloopt uw verzoek

  1. De gemeente heeft van u een akte van geboorte nodig of een akte levenloos geboren kind van de burgerlijke stand. Is er geen aangifte van geboorte gedaan, dan neemt de gemeente contact op met de Nederlandse gemeente waar uw kind is geboren. We gaan dan na of er misschien toch al een akte is of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.
  2. Als alle stukken compleet zijn, maken we het verzoek tot registratie op van uw (levenloos) geboren kind. Als u dit verzoek heeft ondertekend, wordt uw kind bijgeschreven in de BRP. 
  3. De registratie is alleen voor u (via Mijnoverheid.nl) en de gemeente te zien. De gegevens komen niet bij andere overheidsorganisaties terecht.