Meld een demonstratie/betoging

Wanneer u een demonstratie, betoging of een manifestatie wilt organiseren op een openbare plaats, dan moet u hiervan minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk melding doen bij de gemeente.

  • Aan deze melding kan de burgemeester voorschriften of beperkingen verbinden om ervoor te zorgen dat de activiteit ordelijk verloopt.
  • In het uiterste geval kan de burgemeester de activiteit verbieden.
  • De burgemeester kan tijdens de betoging aanwijzingen of opdracht geven de manifestatie te beĆ«indigen of uiteen te gaan. Dit indien in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing en/of ter bescherming van de volksgezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Geef een betoging of demonstratie door