Gladheidsbestrijding

De gladheidbestrijding van de gemeente Rhenen is erop gericht om onnodig gebruik van strooizout te vermijden. Omdat Rhenen in heuvelachtig terrein ligt is dat lastig.

Strooiroutes

Bij gladheid als gevolg van vorst worden als eerste de doorgaande wegen en de busroutes gestrooid. Bij extreme gladheid (sneeuw en ijzel) wordt bijna overal in de gemeente gestrooid.

Bij hevige sneeuwval lijkt het soms alsof er niet gestrooid is, alsof het zout zijn werk niet doet of dat er te weinig zout is gebruikt. Dit is niet altijd het geval. Zout kan pas goed zijn werk doen, als er goed over de gestrooide weg wordt gereden. Sneeuw of ijs smelt sneller als het zout goed wordt ingereden.

In de benedenstad zijn de straten erg smal, wij verzoeken de bewoners om tijdens de winterperiode hun voertuigen zoveel mogelijk strak langs de kant in de parkeervakken neer te zetten, zodat er voor de voertuigen van de gladheidbestrijding zoveel mogelijk ruimte overblijft.

Strooien op voet- en fietspaden

Het is bij forse sneeuwval voor de gemeente ondoenlijk om de gladheid op voet- en fietspaden op korte termijn te bestrijden.

Wat kunt u zelf doen?

Elke inwoner kan zijn/haar eigen stukje stoep en tuinpad schoon en ijsvrij houden. Denk je ook aan je buurman/buurvrouw die slecht ter been is? Zij stellen jouw hulp vast op prijs! Thuis kun je prima strooien met zand of tafelzout.

Strooien op N-wegen

Er wordt op de N-wegen gestrooid door de Provincie Utrecht en niet door de gemeente Rhenen. Het gaat hier om:

  • N225 – doorgaande weg van Wageningen naar Utrechtse Heuvelrug
  • N233 – doorgaande weg vanuit de Betuwe naar Veenendaal
  • N416 – van Elst (UT) naar Veenendaal

Neem contact op met de Provincie Utrecht als u een melding wilt maken over bovenstaande wegen. www.provincie-utrecht.nl.