Bladkorven

De gemeente plaatst vanaf begin oktober bladkorven. In totaal worden circa 30 bladkorven geplaatst op plekken waar veel gemeentebomen staan. Ze blijven staan tot eind december.

De bladkorven staan op de volgende plekken:

 Achterberg

 • Hoek Cuneraweg/Hogesteeg (grasveld ter hoogte van Cuneraweg 120/122)
 • Schoneveld (grasveld langs de weg)
 • Weteringsteeg (ter hoogte van nummer 26 in berm voor weiland)
 • Zuidelijke Meensteeg/Achter de Lijn

Elst

 • Heideweg (naast de HOP tussen de bomen op de graskeien)
 • Rijksstraatweg (ter hoogte van nummer 180)
 • Zwijnsbergen (in de berm tegenover nummer 7)
 • Zwijnsbergen (in de berm tegenover nummer 47)

Rhenen

 • Bergweg begin (tegenover nummer 12)
 • Bergweg eind (tegenover nummer 32)
 • Beukenlaan (naast nummer 4 op grasstrook)
 • Boomklever 21 (braakliggend terrein naast Boomklever 21)
 • Cuneraweg (bij de ingang van Rhenendael)
 • Cuneraweg (langs ventweg ter hoogte van 371)
 • Cuneraweg (naast nummer 401 tegenover de oversteekplaats vanaf de BMN)
 • Domineesbergweg (tegenover nummer 66 op grasstrook)
 • Eikenlaan (naast prunus nummer 31 op verharding binnen het hekwerk)
 • Eikenlaan (op het stukje gras op de hoek Populierenlaan)
 • Eikenlaan (ter hoogte van eikenlaan 59)
 • Ericalaan (achter de GEPP op de Mimosalaan)
 • Jan van Arkelweg (ter hoogte van nummer 3)
 • Kastanjelaan (tegenover nummer 36 voor de HOP op grasstrook)
 • Kruising Batuinpad/Koningin Elisabethplantsoen (op een parkeervak)
 • Kuilweg /paardenveld (grasveld tussen Paardenveld 1 en Utrechtsestraatweg)
 • Levendaalseweg (naast nummer 14 hoek Candialaan)
 • Nieuwe Veenendaalseweg (ter hoogte van nummer 152)
 • Nieuwe Veenendaalseweg (ter hoogte van nummer 198)
 • Nieuwe Veenendaalseweg (ter hoogte van nummer 222)
 • Utrechtsestraatweg (tegenover nummer 186 op parkeervak/berm)
 • Verlengde Oude Veenendaalseweg (tegenover nummer 15)

Wat mag in de bladkorf?

In de bladkorf mag alleen bladafval. Ander GroenteFruitTuin-afval hoort gewoon in uw GFT-kliko. Takken, stronken, plastic, papier, puin, onkruid, kerstbomen of ander afval mag dus niet in de bladkorf. Als dit toch gebeurt, moeten we de bladkorf helaas verwijderen. Ook om ongedierte in de wijk te voorkomen.

Hoe werkt het plaatsen en legen van de bladkorven?

We plaatsen de bladkorven op veilige plekken, om overlast te beperken en geen hinder te geven voor verkeer. Ze staan in de openbare ruimte op grond van de gemeente. De bladkorven worden wekelijks geleegd.