Afval inzamelen en scheiden

De gemeente haalt GFT-afval, restafval, PMD en oud papier en karton gescheiden op. U kunt, op afspraak, bij het afvalbrengstation Remmerden met een afvalpas zelf huishoudelijk afval inleveren dat u niet met de inzamelingen aan huis kunt meegeven. 

Inwoners maken gebruik van minicontainers en/of ondergrondse containers in uw wijk. Het gaat om:

  • groene container (140 liter) voor het GFT-afval (Groente, Fruit en Tuinafval)
  • grijze container (240 of 140 liter) met blauwe deksel voor oud papier
  • grijze container  (240 of 140 liter) voor het restafval
  • plastic zakken voor PMD-afval (Plastic, Metalen verpakkingen en Drankkartons)

Afval scheiden: wat moet waar?

Het is belangrijk dat we ons afval zorgvuldig scheiden. Bekijk eerst goed welk afval in welke bak hoort. Op de app of website MijnAfvalwijzer.nl kunt u in het AfvalABC per afvalstroom zien in welke bak het thuishoort of waar u het kunt brengen. Denk aan:

Ook staan er tips, bijvoorbeeld hoe u kunt voorkomen dat uw container gaat stinken.

Naar het AfvalABC

Haal er uit wat er in zit

In de gemeente Rhenen scheiden we ons afval. Dat doen we goed, maar het kan nog beter.

Jaarlijks gooien we nog per persoon 130 kilo afval in de grijze bak. Hiervan is 63% geen restafval, maar bestaat voor een groot deel uit GFT, plastic en papier. De hoeveelheid restafval willen we terugbrengen naar maximaal 100 kg. Daarom vragen we inwoners om afval beter te scheiden.

Van afval naar grondstof

Afval dat we scheiden kan opnieuw gebruikt worden. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen. Afval scheiden is dus beter voor ons milieu.

Minder restafval verbranden 

Wat wordt verbrand, zijn we voor altijd kwijt. Bovendien kost verbranden veel geld. Over iedere kilo restafval die verbrand wordt, betaalt de gemeente belasting. Via de afvalstoffenheffing betaalt iedereen daaraan mee. Door afval beter te scheiden zorgt u ervoor dat er minder hoeft te worden verbrand.

Vragen?

Heeft u een vraag of een klacht over de inzameling van afval? Neem contact met de gemeente op.

Contactformulier