Gemeente Rhenen

Werkzaamheden Nieuwe Veendaalseweg-Noord

De werkzaamheden duren nog to eind september.

Bent u al geïnformeerd?
Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen negen cliëntenorganisaties  graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging.

Gemeentegids

De gemeentegids wordt door Akse Media uitgegeven.

Naar de gemeente? Maak een afspraak!