Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Kiesrecht

U mag stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
 • op 30 januari 2023 in de gemeente Rhenen bent ingeschreven
 • Nederlander bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023
 • op 30 januari 2023 in de gemeente Rhenen bent ingeschreven
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de 4 jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. In de gemeente Rhenen stemt u voor de Provinciale Staten van Utrecht.

Waterschapsverkiezingen

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In de gemeente Rhenen worden voor twee waterschappen verkiezingen georganiseerd:

 1. Waterschap Vallei en Veluwe
 2. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen.

Verkiezingsborden

Vanaf eind februari staan er verkiezingsborden op de volgende plekken:

 • Hoek Zwarteweg/Lijnweg in Rhenen
 • Paardenveld/rotonde Utrechtsestraatweg in Rhenen
 • Kruising Achterbergsestraatweg/Schoneveld in Achterberg
 • Schoolweg (tegenover AH) in Elst

Op deze borden komen posters te hangen van partijen waar op gestemd kan worden.