Oude Veensegrindweg

De firma Van Kessel voert in opdracht van de gemeente de komende weken werkzaamheden uit aan de Oude Veensegrindweg. Omwonenden hebben hier bericht over ontvangen.

Het gaat hier om herstel van het bermbeton en afwerken van de bermen. Om deze werkzaamheden voor iedereen veilig uit te kunnen voeren worden er verkeersmaatregelen getroffen.

Tijdens de periode dat de bermen worden aangepakt is er een gesloten verklaring voor het verkeer.

Gedurende de uithardingsperiode van de beton wordt éénrichtingsverkeer (van de Veenendaalstraatweg naar de Geertesteeg) ingesteld.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gert Ploeg van Buro BOOT via tel. 06-22283185 of g.ploeg@buroboot.nl