Herinrichting Bantuinweg

De riolering in de Bantuinweg wordt vervangen in het gedeelte tussen de Willem van Nasstraat en de Oude Veenendaalsweg. Gelijk met het vervangen van de riolering nemen we maatregelen om wateroverlast zo goed mogelijk te voorkomen. Ook richten we de weg opnieuw in, dit wordt een schoolzone. Het nieuwe ontwerp maakten we samen met de bewoners en gebruikers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Hooijer Wegenbouw B.V. uit Renkum.

Het werk wordt verdeeld in 6 fasen. Er wordt gewerkt van kruispunt tot kruispunt, waarbij maximaal 1 kruispunt tegelijk is afgesloten. De aannemer start aan de Zandheuvelstraat, tot en met de splitsing met de Willem van Nasstraat. 

Rioleringsplan

Er komt in de nieuwe situatie een grotere buis. Deze blijft dienst doen als afvoer voor huishoudelijk afval- en regenwater. Het regenwater zakt straks ook via de aan te brengen infiltratievoorzieningen weg in de grond. Daarbij houden we rekening met kabels en leidingen in de grond. Op enkele plaatsen moeten we een kabel of leiding verleggen om de werkzaamheden zoals gepland te kunnen uitvoeren.

Herinrichting

Als de ondergrondse werkzaamheden zijn afgerond, wordt er weer begonnen met de opbouw. Het gedeelte van de Bantuinweg wordt rondom het nieuwe kindcentrum De Horizon ingericht als een schoolzone. Dit deel van de straat krijgt weer een fris uiterlijk met een andere indeling.

Planning

  • Eind juni 2022 - start werkzaamheden
  • 25 juli t/m 12 augustus bouwvak
  • november 2022 - werk klaar

Bekijk hier de verschillende stappen en planning. (pdf, 1 MB)

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met: