Wethouder Barth van Eeten

Barth van Eeten is namens de PCR wethouder in Rhenen. Hij zet zich in voor het sociaal domein.

Portefeuille

Barth van Eeten is verantwoordelijk voor:

 • Sociaal Domein: WMO en Welzijn
 • Sport en cultuur
 • Volksgezondheid/GGD
 • Kerngericht werken
 • Wonen
 • Dienstverlening inclusief Rhenense publieksbalie
 • Projectwethouder: Accommodatie- en vastgoedbeleid.
 • Ruimtelijke ordening - sinds 19 april 2022
 • Ruimtelijke projecten - sinds 19 april 2022
 • Vastgoedbeheer - sinds 19 april 2022

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • Lid raad van toezicht Ons Welzijn

Onbezoldigd

 • Lid van raad van toezicht 't Broek Omhoog 
 • Lid raad van bestuur Stoelenproject De Duif Arnhem
 • Lid functioneringscommissie fractie GroenLinks
 • Lid raad van bestuur Praktische Zaken Arnhem
 • Lid raad van toezicht Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)
 • Bestuurslid van Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen