4 jaar Rhenen in 10 verhalen

In de bestuursperiode 2018-2022 is er veel gebeurd in Rhenen, Achterberg en Elst. Hier vindt u tien voorbeelden van mooie dingen die er zijn gekomen of die zijn besloten. Het gemeentebestuur heeft dit gerealiseerd samen met inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren. 

De gemeente blikt terug. Wat is er de afgelopen vier jaar bereikt?

Klik op onderstaande onderwerpen om hier meer over te lezen.

Elst verdient een gezellig en veilig dorpshart

Het dorpshart van Elst moet nodig opgeknapt worden. Het moet gezelliger, moderner en veiliger worden. Dat vinden de Dorpsraad en de inwoners van Elst. De gemeente is het met hen eens. Daarom hebben de bewoners zelf, met hulp van de gemeente, een plan gemaakt om de ruimte tussen Het Bestegoed en de winkels om te vormen tot een echt centrum.

Positieve cultuur

Hannah Honders is sinds november voorzitter van de Dorpsraad. Geboren en getogen in Elst noemt zij Elst haar thuis. “Op een positieve manier ervaar ik hier het ons-kent-ons-gevoel. Er heerst hier een positieve cultuur. Sinds 2014 hebben we multifunctioneel gebouw Het Bestegoed. Dat is echt het hart van het dorp met zijn voorzieningen en de vele clubs en verenigingen die er gebruik van maken. En we hebben hier een prachtige natuur met aan de ene kant de uiterwaarden en aan de andere kant de Utrechtse Heuvelrug.”

Plekken voor ontmoeting

Niets meer te wensen zou je zeggen, maar toch mist Elst volgens Hannah een echt dorpshart. “Het is niet gezellig. Als je via de Schoolweg langs de Albert Heijn naar Het Bestegoed gaat, is het gedateerd en rommelig. Je moet onhandig zigzaggen door de straten wat ook niet veilig is, de bus moet een rare slinger maken. Ook ziet het parkeerterrein bij de supermarkt er ongezellig uit zonder boompjes of struiken. We missen ook plekken waar je elkaar makkelijk kunt ontmoeten. Bijvoorbeeld een terrasje waar je wat kunt eten of drinken. Als inwoners vinden wij dat Elst net als Rhenen en Achterberg een mooi en gezellig centrum verdient.”

Inwoners zijn partner van de gemeente

De gemeente was het eens met de Elstenaren. Daarom werd besloten om een centrumplan voor Elst te maken. Een plan waarvoro de inwoners zelf, met hulp van de gemeente, aan zet waren. Zo raakte Hannah bij de Dorpsraad betrokken. “In 2020 startten we met een werkgroep Centrum. Daarmee wilden we de bewoners betrekken, zij konden hun wensen kenbaar maken. Vlak daarna brak de coronacrisis uit. Dat maakte het hele proces wel lastig. Gelukkig hebben we later toch nog een fysieke bijeenkomst kunnen houden. De gemeente heeft door een bureau drie schetsontwerpen laten maken. Daar mochten de inwoners vervolgens weer hun mening op geven. Ik ben heel tevreden hoe de gemeente dit heeft aangepakt. De samenwerking met ons als inwoners was geweldig. Wij zijn echt een partner in het proces.”

Parkeren

De input van de inwoners wees ook uit dat er minder rigoureuze maatregelen hoeven te komen dan vooraf werd gedacht. “Wel was iedereen het eens dat het parkeren een probleem is”, legt Hannah uit. “Het blijkt dat het parkeerterrein bij de Albert Heijn ook veel door buurtbewoners wordt gebruikt. Daarom is er weinig plek voor bezoekers. Dat zou je kunnen opvangen door het instellen van een blauwe zone. Het parkeerterrein kun je daarbij gezelliger en veiliger maken met minder drempels, lagere stoepranden en meer groen. Dan zou je het terrein ook kunnen gebruiken voor kleine evenementen. Op de Schoolweg komen bredere trottoirs met meer groen als afscheiding met de weg. De straten worden logischer ingericht met minder rare bochten, dat is veiliger voor fietsers. De bedoeling is dat er meer ontmoetingsplekken komen. Een terrasje, gezellige bankjes. Maar ook een watertappunt en een route voor fietsknooppunten vanaf de Rijksstraatweg naar het centrum zou mooi zijn.”

Snel aan de slag

De gemeente neemt komend jaar een definitief besluit over het centrumplan voor Elst. Hannah heeft er veel vertrouwen in. “Een aantal zaken kun je al snel oppakken. De afvalcontainers bij de supermarkt kunnen bijvoorbeeld ondergronds. De kledingcontainer kun je verplaatsen naar Het Bestegoed. Bij Het Bestegoed kun je laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Rond de parkeerplaats bij de Albert Heijn kun je haagjes planten, zodat het er wat gezelliger uit ziet. Het grotere werk moet dan over een jaar of vijf klaar kunnen zijn. Dan wordt het wonen in Elst of het bezoeken van ons dorp nóg fijner!”

Meedoen, meedenken & mee-delen met de Energie Coöperatie Rhenen

De gemeente Rhenen wil in 2040 energieneutraal zijn. In de Routekaart Energietransitie Rhenen staat beschreven wat hiervoor nodig is. Naast energie besparen is energie duurzaam opwekken een belangrijk onderdeel. Bij het opwekken van duurzame energie is het belangrijk dat de directe omgeving inspraak heeft, maar er ook van profiteert. Om dat te bereiken is in juni 2021 de Energie Coöperatie Rhenen opgericht.

Paul Nagtegaal is bestuurder van de Energie Coöperatie Rhenen. Hij legt uit hoe zij te werk gaan: “Wij zetten ons in voor de ontwikkeling en uitvoer van duurzame energieprojecten, sámen met inwoners en bedrijven. Inmiddels zijn er al initiatieven gestart en werken wij samen met de gemeente Rhenen aan het bereiken van de duurzame doelen op het gebied van zon op dak en zon op land. Verder gaan we kijken hoe we elkaar kunnen versterken als het gaat om warmte en misschien in de toekomst ook wind. We gaan voor de verduurzaming van Rhenen.”

Samen aan de slag

Meedoen, meedenken & mee-delen. Dat is het motto waarmee de Energie Coöperatie aan de slag gaat. “Met projectparticipatie willen wij bewoners en bedrijven uit Rhenen en omgeving invloed geven op de ontwikkeling, bouw, exploitatie en winst van energieprojecten. Zo kunnen ze meebeslissen over de uitvoering van een project, hebben ze inbreng in de ruimtelijke inpassing én kunnen ze profiteren van de energieopbrengst. Maar ook, waar liggen knelpunten en hoe kunnen we die samen oplossen? Dat is best een klus, want er zijn verschillende belangen en meningen. We willen 61 hectare zon op land in Rhenen. Maar we hebben ook behoefte aan natuur, agrarische grond, ruimte om te wonen, te werken.”

Projecten

De Energie Coöperatie Rhenen hoopt het komende jaar een aantal grotere projecten te realiseren, waar particulieren en bedrijven in kunnen participeren. Paul Nagtegaal vindt het nog te vroeg om concrete projecten te benoemen. “Achter de schermen wordt hard gewerkt, ook in overleg met omwonenden. Maar dat moet grondig gebeuren, om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen. Ik hoop dat we komend jaar naar buiten kunnen komen met meer informatie.”

Zon op daken

Waar de Energie Coöperatie op korte termijn wel mee gaat starten is een campagne om meer zon op daken op te wekken. Belangrijk vinden ze, want iedereen kan zijn steentje bijdragen aan de energietransitie. “Zonnepanelen leg je niet alleen omdat het geld oplevert. Je doet het ook voor een betere leefomgeving. Veel huiseigenaren willen gelukkig dan ook wel zonnepanelen op hun dak. Maar velen van hen zitten met vragen. Is het dak geschikt? Is het financieel haalbaar? Krijg ik het dak nog verzekerd? Er komt daarom een initiatief voor particulieren, waarbij we met deskundig advies en collectieve inkoop een mooi aanbod kunnen doen. Voor bedrijven komt er een gratis quickscan hoe zij energie kunnen besparen of opwekken. Dat is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht.”

Sluit u aan

De Coöperatie hoopt dat veel Rhenenaren zich aan gaan sluiten. “Dat is belangrijk om gezamenlijk de lokale energietransitie vorm te geven. Binnenkort start de ledenwerving, belangstellenden kunnen nu vast meer informatie vinden op onze website.”

Naar de website

De afvalcoach is er voor vragen en advies

In welke bak moet mijn lege zak chips? Waarom haalt de gemeente nog maar één keer per vier weken het restafval op? Waar kan ik nieuwe zakken voor mijn plastic afval halen? Wat kan ik het beste met de gebruikte luiers van mijn baby doen? Zomaar een paar vragen die inwoners van de gemeente Rhenen hebben over hun afval. Om die vragen te beantwoorden heeft Rhenen sinds vorig jaar een afvalcoach.

Cas van der Wissel is de eerste Rhenense afvalcoach. Hij benadrukt meteen dat hij inwoners wil helpen en niet gaat controleren of een boete geeft. “Rhenen heeft sinds 2021 een nieuw afvalbeleid. Jaarlijks gooien we nog per persoon 187 kilo afval in de grijze bak. Hiervan is 63% geen restafval, maar bestaat voor een groot deel uit GFT, plastic en papier. De hoeveelheid restafval willen we terugbrengen naar maximaal 100 kg. Daarom vragen we inwoners om afval beter te scheiden. Dat is beter voor het milieu en het is goedkoper, omdat we voor het verbranden van restafval belasting moeten betalen. Als afvalcoach geef ik mensen informatie hoe ze afval beter kunnen scheiden. Ik ga dus niet op pad om afvalcontainers en zakken te controleren en mensen boetes te geven.”

Scholen en vrijwilligers

Naast het geven van advies en het beantwoorden van vragen, is Cas ook aan de slag gegaan met een aantal projecten. “Zo hebben we contacten gelegd met de scholen. We bieden hen een educatief programma aan om de kinderen bewust te maken van afscheiding. Op de scholen komen speciale afvalbakken. Ook houden we acties om de schoolpleinen en de omgeving van de scholen schoon te houden door zwerfafval op te ruimen. Dat doen we samen met de vrijwilligers van ZAAP, het Zwerf Afval Adoptie Plan. Ook met hen heb ik regelmatig contact over hun acties om Rhenen schoner te maken.”

Goede cijfers

Is het nieuwe afvalbeleid een succes? Cas vindt van wel. “We zijn met zijn allen goed onderweg. De cijfers qua afval scheiden zijn richting het landelijk gemiddelde gegaan. Daarvoor verdienen de inwoners een compliment. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daar ligt een mooie klus voor mijn opvolger, want in februari neem ik afscheid in Rhenen.”

Antwoorden

En wat antwoordt Cas op de vragen uit de eerste alinea? “Waar je de lege chipszak in doet, hangt af van hoe het afval verwerkt wordt. In Rhenen moet het bij het restafval. De bak voor het restafval halen we nog maar één keer per vier weken op, omdat we door beter scheiden minder afval overhouden. De GFT bak halen we trouwens wel eens per twee weken op, anders gaat het groene afval teveel stinken. Nieuwe afvalzakken voor plastic kun je in Rhenen halen bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en de Albert Heijn op de Plantsoenstraat. In Achterberg bij de Coop, In Elst bij de Albert Heijn en in het buitengebied bij Van Baaren Diervoeders aan de Cuneraweg. Luiers moeten nu nog bij het restafval, maar in de loop van dit jaar gaan we ze waarschijnlijk apart ophalen.”

Vragen voor de afvalcoach?

Mail dan naar [email protected] of bel naar (0317) 681 681.

Zelf kijken welk afval in welke bak moet?

Kijk dan op de app Mijn Afvalwijzer of de website.

Naar de website

Een nieuw modern gebouw waar mensen kunnen sporten en elkaar ontmoeten. Dat is belangrijk voor de inwoners van Rhenen.

Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuw multifunctioneel gebouw (MFG) komt. Gekozen is voor één nieuw gebouw aan de Groeneweg, in plaats van sportcomplex ’t Gastland en De Westpoort.

Beide gebouwen zijn sterk verouderd. Daarom stond de gemeente voor de keuze om te investeren in renoveren of om beide gebouwen te vervangen voor één gezamenlijk nieuw gebouw. Een nieuw gebouw met zwembad leek financieel niet haalbaar. Een aantal leden van de gemeenteraad ging echter nog eens rekenen en kwam tot de conclusie dat het wel verantwoord was. Een van hen was Eef Brouwer (PvdA). Hij legt uit hoe dat proces verliep.

Nieuwbouw is beter dan renovatie

“Iedereen was er van overtuigd dat nieuwbouw veel beter zou zijn dan opknappen van het oude Gastland en Westpoort”,  zegt Eef Brouwer. “Het budget voor nieuwbouw was al goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar vervolgens moet je zo’n gebouw en de voorzieningen ook jaarlijks rendabel maken. Dat leek volgens een extern rapport niet te kunnen. Gezamenlijk met mijn collega’s van de VVD en Rhenens Belang heb ik dat rapport nog eens kritisch doorgespit. Volgens ons kon het met de juiste voorzieningen en een goede exploitatie wel. Na heel veel overleg en doorrekenen, bleek een meerderheid in de gemeenteraad het uiteindelijk met ons eens.”

’t Gastland houdt een zwembad

De gemeenteraad heeft vervolgens in december 2020 afgesproken dat de aanbesteding voor het nieuwe MFG ging starten. Een dezer weken wordt waarschijnlijk bekend wie het MFG gaat bouwen. Er is nog geen ontwerp, dat volgt in de loop van het jaar. De gemeenteraad heeft al wel een paar keuzes gemaakt. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat de gemeente jaarlijks 700.000 euro gaat bijdragen. In het nieuwe MFG komt ook weer een zwembad. Dat is geschikt voor bijvoorbeeld zwemlessen de trainingen van de zwemverenigingen. Er is een grote wens dat het een bad van 25 meter lengte wordt.

Activiteiten gaan door

De nieuwbouw komt gedeeltelijk naast het huidige gebouw van ’t Gastland. De exacte plek is nog niet bekend. Uitgangspunt is wel dat tijdens de nieuwbouw de activiteiten van ’t Gastland en de Westpoort gewoon doorgaan. De sloop en de nieuwbouw gaan daardoor waarschijnlijk na elkaar gebeuren.

Goed nieuws voor inwoners

Eef Brouwer is blij dat het nieuwe MFG er komt. “Het is goed nieuws voor de inwoners. Zij hebben over enkele jaren een prachtig nieuw en duurzaam gebouw met veel voorzieningen. Zo is het de bedoeling dat de praktijk voor fysiotherapie meeverhuist, en er een fitnesscentrum in gaat komen. Het is ook goed nieuws voor de gemeente zelf. De huidige plek van De Westpoort komt dan vrij. En als er een fitnesscentrum of sportschool gaan verhuizen, zou je die plek bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor woningbouw.”

Klaar in 2025

De inwoners kunnen zich dus verheugen op het nieuwe MFG. Maar ze moeten nog wel even geduld hebben. Naar verwachting kan de volledige nieuwbouw in 2025 klaar zijn.

Meer weten?

Kijk hier voor meer info over het nieuwe MFG.

“Het Stadsmuseum is het nieuwe hart van Rhenen”

Sinds eind 2018 heeft Rhenen heeft een nieuw museum; Stadsmuseum Rhenen. Het mooiste monument van Rhenen werd daarvoor verbouwd: het Oude Raadhuis, vlakbij de Markt. Het Stadsmuseum geeft een beeld van de geschiedenis van de stad Rhenen en de dorpen Elst en Achterberg, en weet menig inwoner van Rhenen te verrassen. 

Maike Woldring is de bevlogen directeur van het Stadsmuseum. Zij geeft een rondleiding om te tonen wat er allemaal te zien is. Publiek stapt binnen in de wereld van Neanderthalers, de heilige Cunera en Spaanse soldaten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Maar ook wordt de bezoeker meegevoerd in het verhaal van en het Zomerpaleis van een Boheemse vorst in ballingschap en in de slag om de Grebbeberg in mei 1940. En natuurlijk is er het schilderij ‘Gezicht op Rhenen’ van Jan van Goyen: een topstuk dat prachtig is tentoongesteld.

Vertel het verhaal

Rhenen had jarenlang een gemeentemuseum: Het Rondeel. Maar dat voldeed niet meer aan de eisen waar een hedendaags museum aan moet voldoen. “Er was een hele mooie collectie, maar de manier van presenteren was niet meer van nu”, legt Maike Woldring uit. “Publiek wil graag verhalen horen, meer beleven. Dus niet alleen voorwerpen of kunstwerken zien. Deze gouden halsringen ogen mooi. Maar pas als je weet dat ie van een Frankische koning is geweest, dan gaat de geschiedenis leven. Zo hebben we de hele collectie bekeken, en een presentatie gemaakt met als thema’s schatten, strijd en schoonheid.”

Het ademt historie

De verhuizing naar het Oude Raadhuis was belangrijk voor het Stadsmuseum. “Deze plek ademt historie”, zegt Maike Woldring. “Al in de Middeleeuwen was dit een belangrijke plek voor Rhenen. En tot de komst van het nieuwe Huis van de Gemeente, begin van deze eeuw, werkten hier de ambtenaren en de gemeentebestuurders. Nu is het een prachtige plek voor ons museum. Daarnaast huisvesten we de VVV en het Museumcafé. Ook is het een trouwlocatie en kun je een ruimte huren voor zakelijke of culturele bijeenkomsten.”

Op weg naar 5.000 bezoekers

Het nieuwe Stadsmuseum bleek een succes. Waar het voormalige museum in 2018 circa 500 bezoekers had, trok het nieuwe museum in 2019 bijna 3.000 bezoekers. Ongeveer de helft van hen kwam uit de gemeente Rhenen en omliggende plaatsen, de andere helft kwam uit het hele land. Maar toen kwam corona en dus kelderen de bezoekcijfers in 2020 en 2021 met ongeveer de helft.

Maike Woldring heeft er echter alle vertrouwen in dat het aantal bezoekers de komende jaren weer flink gaat groeien. “We streven naar 5.000 bezoekers in 2025. Wat helpt is dat de Museumjaarkaart hier nu geldig is. Ik hoop dat we ook meer culturele evenementen kunnen organiseren. Een klein concert - ook in de tuin, een lezing, of het Cultuurcafé. Dat hebben we in 2019 al gedaan, maar dat kan nog veel meer worden. Ik vind dat het Stadsmuseum echt het nieuwe hart van Rhenen kan en moet worden. Ik wil trouwens ook onze meer dan 40 vrijwilligers even in het zonnetje zetten. Zonder hun inzet zou het Stadsmuseum niet kunnen bestaan.”

Gezicht op Rhenen

Begin dit jaar heeft de gemeente voor de komende vier jaar jaarlijks 250.000 euro subsidie toegekend. “Dat is heel fijn, want daarmee kunnen we een mooi programma samenstellen en de collectie verder gaan uitbreiden’, legt Maike Woldring uit. Vervolgens neemt ze ons mee naar het schilderij ‘Gezicht op Rhenen’ van Jan van Goyen uit 1649.  “Dat is nu nog eigendom van een familie in Berlijn. Wij werden benaderd of we het wilden aankopen. Nou dolgraag, maar de vraagprijs van 350.000 euro is een fikse uitdaging. De gemeentelijke subsidie is daar niet voor bestemd. We zijn volop actief om het benodigde bedrag in 2022 bij elkaar te krijgen door middel van fondsen, sponsoren en donateurs: ook veel inwoners van Rhenen. Ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. Het Rhenense Stadsmuseum heeft er dan een mooie publiekstrekker bij.”

Kom een keer kijken

Bij het afscheid heeft Maike Woldring nog een oproep aan de inwoners Rhenen, Elst en Achterberg: “Dit gebouw is ook van jou. Het maakt deel uit van jouw geschiedenis, van onze gezamenlijke geschiedenis. Kom dus een keer kijken naar onze bijzondere exposities en het unieke historische gebouw.”

Meer weten?

Bekijk dit filmpje of bezoek de website van het Stadsmuseum.

Naar de website

Toegangsweg naar Kwintelooijen is nu een fietsstraat

Recreatiegebied Kwintelooijen is een populaire plek in de gemeente Rhenen. Het natuurgebied trekt jaarlijks circa 200.000 bezoekers. Die komen allemaal met de auto of met de fiets. De enige mogelijkheid om Kwintelooijen te bereiken is via de Oude Veensegrindweg. Een weg die ook gewoon gebruikt wordt door bewoners en bedrijven rond het recreatiegebied. Hoe bied je bezoekers en bewoners een goede en veilige route? Uit onderzoek bleek dat het beste idee was om de Oude Veensegrindweg in te richten als fietsstraat waar de auto’s te gast zijn. In 2021 is de fietsstraat aangelegd.

Gebiedsraad

Het plan om de Oude Veensegrindweg veiliger in te richten is samen met de Gebiedsraad gemaakt. In de Gebiedsraad zitten natuur- en milieuorganisaties, de Wildbeheereenheid, motorcrossclub MACRO, omwonenden, agrarische en toeristische ondernemers en landgoedeigenaren. Zij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over Kwintelooijen.

Veilig

Dick Verkaar is onafhankelijk voorzitter van de Gebiedsraad. Hij legt uit hoe de keuze voor een fietsstraat tot stand is gekomen. “Je ziet de laatste jaren dat het bezoek aan Kwintelooijen alleen maar toeneemt. Corona heeft dat nog eens versterkt. Omdat auto’s en fietsers allemaal over de Oude Veensegrindweg moeten, leverde dat soms onveilige situaties op. Omwonenden en bedrijven hadden daarnaast last van sluipverkeer dat de drukke Cuneraweg vermeed. Naast overlast was dat ook gevaarlijk voor de vele fietsende scholieren die de weg gebruiken. Daarom moest er iets gebeuren. We hebben samen met deskundigen op het gebied van verkeer nagedacht over de mogelijkheden. Al snel was duidelijk dat een nieuwe toegangsweg vanaf de Cuneraweg geen optie was. Een afslag op die weg is niet veilig. Gaandeweg het proces werd duidelijk dat een fietsstraat de beste oplossing zou zijn. Er is uiteindelijk een plan gemaakt, waar alle deelnemers van de Gebiedsraad zich in konden vinden.”

In het midden een afsluiting

Bij de ingang aan zowel de Geertesteeg als de Veenendaalsestraatweg is de weg smaller gemaakt en ligt aan beide kanten een gemetselde toegang. Langs de weg staan borden die aangeven dat de weg een fietsstraat is waar auto’s te gast zijn. Voor bezoekers is het hierdoor duidelijk dat ze een ander gebied ingaan. De maximale snelheid is 30 km per uur. Met maatregelen wordt de automobilist er aan herinnerd dat het een fietsstraat is waar de auto te gast is. De weg is smaller, maximaal 3.5 meter breed en krijgt aan beide kanten een verharde berm. Op meerdere plekken ligt een verkeersdrempel. Langs de weg staan hekken op plaatsen waar voetgangers en ruiters de weg kruisen. Recreatiegebied Kwintelooijen blijft van beide kanten bereikbaar, maar doorrijden kan niet. Bij Kwintelooijen is namelijk een afsluiting in de Oude Veensegrindweg met een zogenaamd geleideblok. Dit is een verhoging middenin de weg waar auto’s niet overheen kunnen rijden. Alleen fietsers en landbouwverkeer kunnen rechtdoor.

Het grootste deel van de aanleg van de fietsstraat is betaald door de gemeente Rhenen. Maar omdat 70% van de bezoekers aan Kwintelooijen uit de gemeente Veenendaal komt, heeft ook die gemeente een flinke bijdrage geleverd. Ook de Provincie Utrecht heeft meebetaald.

Positieve reacties

Volgens Dick Verkaar zijn de eerste reacties over de aanpassingen positief. “We hebben hiermee een goede oplossing gevonden om de oude problemen aan te pakken. De omwonenden ervaren minder overlast van sluipverkeer. En er wordt duidelijk minder hard gereden, waardoor de weg voor fietsers veiliger is geworden. Nu Kwintelooijen steeds populairder wordt, en er ook een eenvoudige horecagelegenheid met een educatief centrum gaat komen, zal het aantal bezoekers alleen maar toenemen. Met de nieuwe Oude Veensegrindweg kunnen we dat in mijn ogen prima opvangen.”

De Linde is een fijn thuis voor de bewoners

In juni 2020 is de nieuwe woonzorglocatie De Linde geopend voor bewoners. De Linde ligt op De Grote Akker aan de rand van een mooie woonwijk in Achterberg, op loopafstand van de oude dorpskern. De Linde heeft woonzorg voor 24 bewoners met dementie. Zij leven in drie woongroepen met elk acht bewoners. Zij hebben allemaal hun eigen kamer, daarnaast heeft elke woongroep een gezamenlijke huiskamer en keuken.

Zorg dichtbij

De gemeente Rhenen vindt het belangrijk dat er voor de inwoners zorg dichtbij is. Daarom was al langer de wens om ook in Achterberg een woonzorgplek voor mensen met dementie te krijgen. Dat duurde even, maar uiteindelijk hebben QuaRijn, Rhenam Wonen en gemeente die ambitie waar weten te maken. Nu De Linde bijna twee jaar in bedrijf is, blijkt het een groot succes. “Het voldoet volkomen aan onze verwachtingen, nog meer zelfs”, zegt kwaliteitsverpleegkundige Riet van Eckeveld. “Het is een fijn thuis voor onze bewoners, maar ook voor hun partners, familie en vrienden.”

Warmte en gezelligheid

Met drie zorgteams van medewerkers zorgt Riet dat het de bewoners aan niets ontbreekt. “Natuurlijk bieden we de noodzakelijke zorg, maar het gaat veel verder dan dat. We willen hen warmte en gezelligheid bieden. In deze kleinschalige opzet kan dat. We leven hier met alle gezindten, met respect voor ieders levensvisie. Zo is de woonkamer van een van de drie groepen wat soberder en prikkelarm ingericht. Er is voor alle bewoners veel aandacht voor activiteiten. We hebben een prachtige tuin met dieren als schapen en eenden. Met het hele team zijn we samen met bewoners en familie een eenheid. Ik vergelijk het zelf altijd met een fietswiel. De bewoners zijn de as waar het om draait. Maar om goed te kunnen rijden heb je ook veel goed gespannen spaken nodig. Er mag geen slag in het wiel zitten, de binnenband moet goed opgepompt zijn en de buitenband moet goed op de velg liggen.”

Familie is welkom

Vrijwel alle bewoners van De Linde komen uit Achterberg, Rhenen en de nabije omgeving. Dat is een bewuste keuze. QuaRijn vindt het namelijk belangrijk dat partners, familie en vrienden langs kunnen komen en desgewenst kunnen helpen. “Uit ervaring weten wij dat het onze bewoners een rustig en vertrouwd gevoel kan geven als er een mantelzorger aanwezig is”, legt Riet uit. “Sommige bewoners vinden het prettig als een mantelzorger bijvoorbeeld hun haar wast, meehelpt bij het eten of een wandelingetje maakt. Anderzijds weten we ook, dat mantelzorgers soms even tot zichzelf willen komen. Dus ook als ze niet bij de zorg betrokken willen of kunnen zijn, dan zijn ze altijd van harte welkom. We hebben ook Familienet. Dit is een besloten website waarop de familie kunt zien hoe het gaat met hun naaste. Onze medewerkers maken bijvoorbeeld foto’s van mooie momenten en activiteiten op de afdeling.”

Vrijwilligers uit het dorp

De komst van De Linde in Achterberg levert ook een binding met het dorp op. Dat blijkt onder andere uit de vrijwilligers die actief zijn in De Linde. “Zij helpen bijvoorbeeld bij de activiteiten, of bij het bereiden van de maaltijden”, zegt Riet. “En er zijn twee heren die het werk buiten op zich nemen. Zo hebben ze mooie bakken gemaakt waarin we onze eigen groente kunnen kweken. Ook hebben ze een volière gebouwd, waarbij ze zelf de kosten voor het materiaal via sponsoren gefinancierd hebben. Extra bijzonder; ze hebben ook nog eens zelf de vogels in de volière geregeld.”

De inzet van de vrijwilligers, maar ook van sponsoren en donateurs is volgens Riet belangrijk voor de bewoners van De Linde. “Daarmee kunnen we nóg meer voor hen betekenen. Iedereen die een steentje wil bijdragen is daarom van harte welkom. Mail mij op [email protected] en ik vertel er graag alles over.”

Neem een kijkje in De Linde

Naar de website

Ondernemers geven hoger rapportcijfer

Ondernemers in onze gemeente hebben het zeker de laatste twee jaar niet gemakkelijk. De gemeente doet wat ze kan om hen te helpen. Met meer informatie via het ondernemersloket en een ondernemersnieuwsbrief. Door meer te denken vanuit de bedoeling dan vanuit de regels. Met het bieden van mogelijkheden voor het uitbreiden van horecaterrassen. Door verruiming van de winkeltijden. Allemaal maatregelen die de gemeente de afgelopen jaren heeft genomen om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

MKB-vriendelijker

De inspanningen worden gewaardeerd door de ondernemers. Zo heeft Rhenen forse stappen gezet op de MKB-vriendelijke ladder. Dat is een tweejaarlijks onafhankelijk landelijk onderzoek waarin ondernemers zelf hun eigen gemeente waarderen. In 2021 kreeg Rhenen als rapportcijfer een 6,5, tegenover een 6,1 in 2019. Daarmee steeg Rhenen in de provinciale lijst van 26 gemeenten vergeleken met twee jaar eerder naar de 15e plaats. Landelijk is Rhenen van plek 300 naar 207 gegaan.

Begrip en meedenken

De Rhenense ondernemers gaven in het onderzoek een aantal zaken aan die zij sterk vinden in hun ervaringen met de gemeente. ‘Er is begrip voor ondernemers. Burgemeester, wethouders en ambtenaren zijn goed bereikbaar en denken mee.’ ‘Tijdens de coronacrisis werd snel gehandeld en goed meegedacht.’ ‘Het persoonlijke contact, maar ook de online dienstverlening is prima.’ Uiteraard geven de ondernemers zaken aan die nog beter kunnen. Zo vinden ondernemers dat het aanvragen van een vergunning soms toch nog te lang duurt. Ook zien ze graag meer aandacht voor startende ondernemers en kan de bereikbaarheid van bedrijventerrein Remmerden verbeterd worden.

Bedrijvenkring Rhenen

Fius van Laar is voorzitter van de Bedrijvenkring Rhenen. Hier zijn meer dan 150 ondernemers uit Rhenen, Achterberg en Elst bij aangesloten. Vanuit zijn eigen ervaring onderschrijft Fius van Laar de resultaten uit het onderzoek. “Ik ben zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente. Samen met de Ondernemers Vereniging Achterberg, de winkeliers en horeca verenigd in Rhenen Stad, HUB Rhenen (waar zelfstandige professionals in zitten) en ondernemers uit Elst hebben we elk kwartaal een meeting met de wethouder en accountmanager van de gemeente. Daar wordt echt naar ons geluisterd, dat zien we later terug.”

Er wordt naar ons geluisterd

Als voorbeeld noemt Fius van Laar de Economische Agenda die op dit moment wordt opgesteld. “Daar zie ik onderwerpen in terug die wij hebben aangegeven. Maar ook bij zaken als woningbouw, wat belangrijk is voor het vestigingsklimaat, of ruimte voor nieuwe bedrijven wordt onze inbreng serieus genomen. Natuurlijk zijn er ook dingen die beter kunnen. Zo gaat het soms mis met de uitvoering van bepaalde plannen. Een voorbeeld; in de buurt van een ondernemer zijn onlangs bloembakken geplaatst die de snelheid van het verkeer moeten belemmeren. Maar die ondernemer wordt bevoorraad met lange vrachtwagens, die nu de bocht niet kunnen maken. Als de gemeente nou voortaan eerder contact opneemt met ondernemers, dan kunnen dergelijke problemen verholpen worden.”

Kijken wat kan en mag

Fius van Laar is wel goed te spreken over hoe de gemeente met de coronacrisis is omgegaan. “Binnen de beperkte mogelijkheden hebben ze dat prima gedaan. Er werd niet zwaar gehandhaafd, maar juist gekeken wat er wel kon en mocht. Bijvoorbeeld hoe de horeca de terrassen mocht uitbreiden. Als ondernemers zagen we soms door de bomen het bos niet meer voor wat betreft alle landelijke regelingen en loketten voor ondersteuning. Daar kon de gemeente Rhenen ook niet veel aan doen. Maar wat ze wel prima deden, was een nieuwsbrief versturen waarin zoveel mogelijk accurate informatie werd verstrekt.”

Bent u ondernemer en wilt u contact met de gemeente?

Dat kan via het Ondernemersloket.

42 splinternieuwe sociale huurappartementen in Vogelenzang

In de gemeente Rhenen zijn de afgelopen vier jaar flink wat nieuwe woningen gebouwd. Ook komende jaren wordt veel gebouwd. De samenwerking met partners als Rhenam Wonen en ontwikkelaars Van Wijnen, Hoornstra Bouw en Damkro BV is hiervoor onmisbaar. Een van de projecten waar op dit moment hard aan wordt gewerkt, is het Entreegebouw in de wijk Vogelenzang. Daar komen 42 duurzame nieuwe appartementen in de sociale huursector.

Het Entreegebouw is, zoals de naam aangeeft, de entree van de woonwijk Vogelenzang. Met het Entreegebouw komen 42 duurzame nieuwe appartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens in de sociale huursector in Rhenen beschikbaar. Het nieuwbouwproject is mogelijk gemaakt door een akkoord tussen de gemeente, Van Wijnen en Rhenam. Waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen om het plan haalbaar te maken. De bijdrage van de gemeente, 260 duizend euro, is voor de helft gedekt door een subsidie van de provincie.

Mooie aanwinst

Rhenam heeft het appartementencomplex gekocht. Ook voor hen betekende dit een flinke investering, volgens Sander Speklé en Gert-Jan Wennink van Rhenam. “In Rhenen, Elst en Achterberg is niet heel veel ruimte voor grote projecten. Deze 42 appartementen betekenen dan ook een mooie aanvulling. De appartementen hebben betaalbare woonlasten, zijn levensloopbestendig en zijn hiermee bijvoorbeeld uitermate geschikt voor senioren. De uitdaging is om de doorstroming van deze doelgroep op gang te brengen, waardoor een verhuisketen ontstaat en er extra woningen vrij komen voor starters, jongeren en gezinnen. Dat is belangrijk in de huidige krappe woningmarkt. Als Rhenam zijn wij in ieder geval trots dat wij met het Entreegebouw hier een steentje aan kunnen bijdragen. ”

Uniek plekje

Sander Speklé en Gert-Jan Wennink verwachten dat er veel belangstelling is voor de appartementen. “Het gebouw komt op een uniek plekje. Aan de voet van de Grebbeberg, met uitzicht op de Rijn. De appartementen worden gasloos, krijgen zwevende vloeren en vloerverwarming. Op het dak komen zonnepanelen. Dit betekent dat ook de energieverbruik lager wordt dan gemiddeld. Op dit moment wordt druk gebouwd, naar verwachting wordt het geheel na de zomer opgeleverd. In het tweede kwartaal komt er informatie over hoe en wanneer geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.”

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over woningbouw in de gemeente Rhenen van 2018 tot nu.

Naar de website van het project

Iedereen kan soms wel eens een helpende hand gebruiken

Voor inwoners van Rhenen die het moeilijk hebben, is er hulp. Van de gemeente, maar ook van organisaties. Bijvoorbeeld van Hulpmaatje Rhenen, dat inwoners helpt die kampen met armoede of schulden of die moeite hebben met het vinden van werk. Buurtgezinnen helpt ouders die het zwaar hebben en wel wat steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van de kinderen.

Hulpmaatje Rhenen

Schuldhulpmaatje, Noodfonds, Jobhulpmaatje, Netwerk tegen Armoede en de Formulierenbrigade. Rhenen kende meerdere organisaties die inwoners in nood bijstaan met raad en daad. Eind 2020 zijn deze organisaties gaan samenwerken: Hulpmaatje Rhenen.
Het doel van het samenwerkingverband is om de zelfredzaamheid van de inwoners van Rhenen te vergroten op het gebied van financiën, administratie of het zoeken van een baan. Hulpmaatje Rhenen biedt hierin zowel voor kortere of langere tijd ondersteuning om de zelfredzaamheid tot stand te brengen. Binnen Hulpmaatje Rhenen werken de vijf organisaties samen. Maar wel ieder op een specifiek terrein, want op deze manier is de hulp het meest efficient. 

Ondersteunen

“Door de inzet van vrijwilligers kunnen we inwoners op een efficiënte, sociale en informele manier helpen. Zo kan iedereen naar vermogen meedoen in de samenleving”, zegt Kees Jochemsen, voorzitter van Hulpmaatje Rhenen. “Als vrijwilligersorganisatie werken we samen met de gemeente om samen de weg omhoog te ondersteunen. We hebben circa dertig mensen die als vrijwilliger actief zijn. Voordat ze aan de slag gaan, krijgen ze een gedegen training. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen met het uitzoeken van de post. Ze kunnen met mensen meegaan naar afspraken bij de gemeente. Ze helpen bij het invullen van formulieren. Ze helpen bij solliciteren. Of ze zorgen dat mensen die in acute nood verkeren materiële hulp kunnen krijgen.”

Meer info op www.hulpmaatjerhenen.nl

Buurtgezinnen

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Buurtgezinnen zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin, versterkt de gemeenschapszin en vermindert beroepsmatige hulp en uithuisplaatsingen.

Opvoeden doen we samen

Anita Brugman is de coördinator voor Buurtgezinnen in Rhenen. “Het motto van Buurtgezinnen ‘Opvoeden doen we samen’ spreekt mij erg aan. Iedereen heeft periodes in zijn leven waarin je wel wat hulp kunt gebruiken. Wat mooi als je die hulp dan ook krijgt! En wanneer het met jou weer beter gaat, ben jij de volgende keer misschien in een positie om steun te geven. Bij Buurtgezinnen wordt er hulp gegeven door ervaringsdeskundigen: andere ouders! Als andere ouders ondersteuning kunnen geven vanuit een warm hart en met eerlijke aandacht, dan maakt dat echt verschil voor kinderen en voor hun ouders. Samen met mijn gezin ben ik zelf ook bij Buurtgezinnen begonnen als steungezin en dat was ontzettend leuk om te doen! We zagen dat een beetje hulp een groot verschil kan maken in een kinderleven. Buurtgezinnen is zo’n geweldig initiatief dat ik daar graag meer voor wilde betekenen. Gezinnen die iets voor elkaar kunnen betekenen met elkaar verbinden, is mooi werk!”

Zelf ook Buurtgezin worden? 

Naar de website