Achterberg West fase 2

De gemeente wil meer woningen realiseren aan de westzijde van Achterberg voor haar bewoners. Samen met de ontwikkelaar Planteam Achterberg West wordt een plan uitgewerkt voor een uitbreiding van circa 100 woningen. In de plannen zit een breed woningaanbod van sociale huurwoningen tot vrije sector in verschillende prijsklassen en woningtypen.

Het plangebied ligt tussen de Cuneraweg, De Veldse Eng, De Grote Akker en de Bovenweg met een ook gronden ten westen van de Bovenweg. De ontwikkeling ligt daarmee aan de rand van Achterberg in het landelijk gebied.

De structuurvisie ‘Achterbergse Erven’ is het uitgangspunt voor deze ontwikkeling. In 2020 is de eerste fase van deze ontwikkeling voltooid met de oplevering van woonzorglocatie De Linde, dat ruimte biedt voor 24 bewoners. Voor deze tweede fase werkt de ontwikkelaar zijn plannen verder uit en stelt een ontwerp bestemmingplan op. Een ontwerp-bestemmingsplan heeft in januari-februari 2024 ter inzage gelegen. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het najaar van 2024 vastgesteld wordt.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in deze ontwikkeling als omwonende of mogelijk toekomstige bewoner? Dan kunt u meer informatie vinden en contact leggen met de ontwikkelaar via de projectwebsite Achterbergwest2.nl.

Voor de gemeente kunt u contact opnemen met onze projectleider Teun Fiers via [email protected], telefoonnummer (0317) 681 681.