Whatsappsgroep Ondernemers op Remmerden: doet u mee?

In het begin van 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid op Remmerden. Naar aanleiding van het onderzoek is destijds gestart met een WhatsApp buurtpreventie app voor Remmerden. Dit is een groep in de chat-app WhatsApp, waar u elkaar kunt attenderen op verdachte en alarmerende situaties op Remmerden. Bij escalatie van deze situatie zal de politie worden ingeschakeld; 112 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunt u bijdragen aan de veiligheid op Remmerden. 

Samen de opsporingskans vergroten

Doormiddel van deze WhatsApp buurtpreventie app willen we het aantal meldingen verhogen, en om elkaar te attenderen op verdachte situaties. Uit ervaring van andere buurtpreventie apps blijkt dat iedereen een andere waarneming doet, waardoor de opsporingskans voor politie groter is. Om aan de omgeving én ongewenste personen duidelijk te maken dat Remmerden goed in de gaten wordt gehouden, zijn er bordjes geplaatst met de tekst ‘Attentie Buurtpreventie’

Waar is de buurtpreventie app niet voor bedoeld?

In de WhatsAppgroep zitten drie beheerders (ondernemers) die alles in goede banen leiden. Ook zijn de twee wijkagenten, Davey Vermeer en Wilco Willemsen, aangesloten in de WhatsAppgroep. Voor de WhatsAppgroep zijn een aantal spelregels opgesteld die moeten zorgen voor een gestructureerd en eenduidig gebruik. De WhatsAppgroep is niet bedoeld voor: 

• Privéberichten 

• Afspraken voor bijv. een barbecue in de wijk 

• Melden van vermissing van een hond 

Hoe kunt u zich aanmelden?

Het enige dat u nodig heeft, is een smartphone en WhatsApp. Stuur een mail naar info@geven-recycling.nl. Geef daarbij aan: 

• Dat u wilt deelnemen aan de groep  

• Uw gegevens: naam & telefoonnummer