Subsidie coronacontrole

Vanaf 1 september is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor de kosten die u heeft moeten maken bij de controle van de Coronatoegangsbewijzen (CTB) begin 2022. U kunt eenmalig subsidie aanvragen tot 1 oktober 2022. Hieronder leest u hoe in aanmerking komt.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U kunt alleen subsidie aanvragen als horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming met een locatie in de gemeente Rhenen. En die op grond van de tijdelijke maatregelingen COVID-19 verplicht waren in de periode januari 2022 tot en met 25 maart 2022  bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs.

De volgende kosten – door de rijksoverheid bepaald- kunnen voor de eenmalige subsidie in aanmerking komen:

  1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
  3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  4. materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren;
  5. verschuldigde BTW, voor zover verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

De overige voorwaarden en criteria vindt u vanaf 31 augustus op overheid.nl in de Subsidieregeling controle CTB 2022.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Via onderstaande link vraagt u de subsidie aan. Voeg bewijsstukken toe waaruit de kosten blijken. De bewijsstukken moeten aantonen dat de kosten in zijn geheel betrekking hebben op de periode 1 januari 2022 t/m 25 maart 2022.

Vraag hier de subsidie aan

Aanvragen van de subsidie kan tot 1 oktober 2022

We behandelen de aanvragen, indien compleet, op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die vanaf 1 oktober 2022 worden gedaan, worden niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie en goed om te weten

De gemeente heeft een subsidieplafond van € 50.000. Als het totaal van de aangevraagde subsidiebedragen boven dit bedrag uitkomt, zal de subsidie naar rato van de aangevraagde subsidiebedragen verdeeld worden. Dit betekent dat u mogelijk een lager bedrag krijgt dan u heeft aangevraagd. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn is gesloten.

Heeft u na het lezen van de subsidieregeling of dit bericht nog vragen, neem dan contact op via subsidiectb@rhenen.nl.