Netcongestie: een overvol elektriciteitsnet in regio Utrecht

Categorieën

  • Ondernemers

Door de snelgroeiende hoeveelheid duurzame energie en de economische groei raakt het landelijk hoogspanningsnet van TenneT in de regio Utrecht te vol. Daarom heeft Stedin op 12 oktober vorig jaar een netcongestie afgekondigd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe zon- en windinitiatieven met een grootverbruikaansluiting. Deze projecten kunnen niet meer vanzelfsprekend aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Er is dus meer planning en afstemming nodig voor deze projecten. Een grootverbruikaansluiting is groter dan 3 x 80 ampère. 

(Tijdelijke) oplossing: congestiemanagement

Stedin, TenneT en gemeenten zijn hard op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Door netbeheerders is aangegeven dat de knelpunten gefaseerd worden opgelost in de periode 2026-2029. Om op kortere termijn aansluitingen voor bijvoorbeeld zonnedaken mogelijk te maken loopt er op dit moment een onderzoek naar congestiemanagement. Congestiemanagement is één van de instrumenten om de beschikbare transportcapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten. Er wordt gekeken of er afspraken met partijen gemaakt kunnen worden over het schuiven van vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd. Hiermee kan het net op drukke momenten ontlast worden en zouden er weer zonnedaken kunnen worden aangesloten. De resultaten van dit onderzoek zouden binnenkort bekend moeten zijn. Naast deze tijdelijke oplossing moet de netcapaciteit structureel worden vergroot. Hiervoor heeft TenneT maatregelen opgenomen in hun investeringsplan. 

Als gemeente blijven wij in gesprek met Stedin en houden de ontwikkelingen in de gaten. 

Voor meer informatie, zie de informatie op de websites van Stedin: Beschikbare netcapaciteit | Stedin , Regio Foodvalley:  Bericht van de netbeheerders over netcongestie | Regio Foodvalley en RVO: Netcapaciteit en netcongestie | RVO.nl | Rijksdienst