Bedrijventerrein Remmerden met vlag en wimpel geslaagd!

Categorieën

  • Ondernemers

Bedrijventerrein Remmerden heeft met veel succes het KIWA-certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ‘Continu Samenwerken’ voor de 5e maal behaald! Een belangrijke voorwaarde voor een veilig bedrijventerrein is een goede onderlinge samenwerking tussen de gemeente, politie, de veiligheidsregio Utrecht en de Bedrijvenkring.

Hoe werken deze partijen samen? 

Om het KVO-certificaat te halen zijn er goede afspraken nodig. De partijen maakten afspraken om onveiligheid, overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer en verkeersknelpunten aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.

Hoe heeft het bedrijventerrein dit certificaat behaald?

Ondernemers maakten met de andere betrokken partijen een plan van aanpak met maatregelen (wie doet wat en wanneer), zoals:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig;
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging;
  • verkeersknelpunten / onveiligheid, enzovoort;
  • investeringen in de openbare ruimte zoals bebording, groenvoorziening, zwerfafval.

Samen werken aan een aantrekkelijke bedrijventerrein!

Een schoon en veilig Bedrijventerrein Remmerden is aantrekkelijk voor ondernemers, en voor haar bezoekers. Het maakt dat ondernemers er graag werken. Op het Bedrijventerrein Remmerden zijn ruim 125 ondernemers gevestigd. Bedankt aan de ondernemers, politie basiseenheid Rhenen, veiligheidsregio Utrecht (VRU), KVO Breed, en de BedrijvenKring Rhenen die dit proces een succes hebben gemaakt!