Afscheidsbericht Marie-José Dilweg

Categorieën

  • Ondernemers

Afscheid nemen is nooit makkelijk. Zeker niet van zo’n prachtige gemeenschap als Rhenen. Maar na ruim 5 jaar in Rhenen heb ik toch gekozen om voor een andere gemeente te gaan werken. Dank jullie wel voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren! 

Terugblik op de afgelopen 5 jaar

Samen met jullie hebben we heel hard gewerkt om een aantal doelen te bereiken:

  • Beleid om het vestigingsklimaat in Rhenen te versterken door in de regio afspraken te maken over Perifere detailhandelslocaties om het centrum te beschermen tegen leegstand.
  • Beleid over Werklocaties, zodat het bedrijventerrein toekomstbestendig zal worden.
  • Veel energie gestopt om met provincie Utrecht verder te zoeken naar uitbreidingslocatie voor bedrijvigheid. Het gaat er ook echt van komen, in de toekomst.
  • Diverse projecten om meer Zon op Bedrijfsdaken te plaatsen, zowel op Remmerden als in het Buitengebied.
  • Het centrum is verbouwd, versterkt, de leegstand is nu op frictieniveau.
  • Zelfstandige ondernemers kunnen elkaar ontmoeten en samenwerken in ’t Brandtweer.
  • De gemeente is ondernemersvriendelijker gaan werken, en dat hebben we gemerkt in de waarderingsonderzoeken.

Persoonlijk contact 

Tijdens bedrijfsbezoeken hebben we opgehaald wat bedrijven belangrijk vinden in de toekomst, wat zij nodig hebben om ook in de toekomst te kunnen ondernemen. Ook dat hebben we verwerkt in (regio)beleid. Mooie verbindingen zijn gemaakt tussen ondernemers onderling. Tijdens de corona periode hebben we gedaan wat er mogelijk was om ondernemers tegemoet te komen. Online bedrijfsbezoeken waren moeizaam, veel liever kom ik echt op de boerderij, loop ik echt tussen de machines en leer over jullie innovatieve bedrijfsprocessen. Maar ik ben blij dat we in de lockdowns nog veel telefonisch- en Teamscontact met elkaar konden houden. Fijn dat ik veel van jullie kon helpen met jullie vragen. Ik kijk ook terug op een fijne en goede samenwerking met de ondernemersverenigingen die knelpunten van heel klein tot heel groot bespreekbaar maakten. 

Hoe verder?

Laten we hopen dat de oorlog in Oekraïne snel voorbij is, en de inflatie beteugeld kan worden. Dan ziet de toekomst er sprankelend uit. Het virus lijkt bijna onder controle en het lijkt alsof het ondernemen weer volop mogelijk is. Personeelstekort is nu nog een belangrijk aandachtspunt. Het Post-Covid Herstelplan zal bijdragen aan een economisch en sociaal herstel voor de mensen die dat hard nodig hebben. Er ligt een goede Economische Agenda, waar de nieuwe raad over zal beslissen. Kortom, de toekomst ligt vol kansen. Een goed moment om afscheid te nemen. Aan mijn opvolging wordt nog gewerkt. 

Bedankt voor al die jaren fijne samenwerking. 

Ik wens jullie al het goeds! 

Marie-José