1 op de 5 werknemers is mantelzorger

Categorieën

  • Ondernemers
  • Sociaal

Weet u wie in uw organisatie mantelzorger is?

Waarschijnlijk heeft u ook mantelzorgers in dienst. Mantelzorgers hebben een groter risico op ziekte en uitval. Wilt u goed voor uw personeel zorgen? En verzuimkosten voorkomen? Maak dan gebruik van de Mantelzorgmakelaar. In deze tijden van enorme krapte op de arbeidsmarkt kunt u zo uw personeel behouden en verzorgen. 

Het ziekteverzuim verminderen en kosten verlagen

‘Hoeveel medewerkers binnen uw organisatie zijn mantelzorger?’ Veel werkgevers weten hier het antwoord niet op. Één op de 20 werknemers tussen de 16 en 69 jaar combineert werk met minimaal 8 uur mantelzorg per week. Dit aantal neemt de komende jaren toe en de zorg is complex. Mantelzorgers ervaren stress vanwege de onduidelijkheid bij welke organisatie je iets kunt regelen. Deze administratieve zaken vergen veel tijd en dat gaat ten koste van het geven van zorg en op zijn/haar werk. Uitval of een stijging in het ziekteverzuim is een natuurlijk gevolg.  

  Praktijkvoorbeeld

De ouders van Janna zijn inmiddels de 80 gepasseerd. Haar moeder merkt dat de zorg voor haar man te zwaar wordt. Hij lijdt aan Parkinson en aan dementie. Janna wil samen met haar moeder kijken welke zorg het beste past. Tijdens haar werk zoekt ze wat zaken uit en belt naar verschillende instanties. De wachttijden zijn lang, ze krijgt geen duidelijk antwoord of wordt doorverwezen naar een loket. ‘s Avonds zoekt ze op internet verder dingen uit.  Ze ziet door de bomen het bos niet meer als ze termen leest als WMO en WLZ. De volgende dag zoekt ze verder, maar in haar agenda ziet ze dat dit lastig wordt. Haar dag is gevuld met werkafspraken en de stress neemt toe. Ze weet niet hoe ze dit kan combineren met haar werk en meldt zich de volgende ziek om voor haar ouders de dingen uit te zoeken. 

Ondersteun uw mantelzorg-medewerker

Mantelzorg is van grote betekenis voor de mensen die het ontvangen. Ondersteun uw medewerker door het hem of haar makkelijker te maken. Wat levert aandacht voor uw mantelzorgende medewerkers op?  

• besparing op de (grijze) ziekteverzuimkosten; 

• daling van uitval en van personeelsverloop; 

• besparing op wervings- en selectiekosten; 

• behoud van waardevolle medewerkers, kennis en ervaring; 

• duurzaam inzetbare medewerkers; 

• verhoging van kwaliteit van werkzaamheden; 

• een goed imago: sociaal en maatschappelijk verantwoord; 

• een toekomstbestendige organisatie; 

• aantrekkelijk werkgeverschap: meer werknemerstevredenheid, goodwill en minder stress. 

Mantelzorgmakelaar denkt met u mee

Welzijn Rivierstroom heeft de mantelzorgmakelaar die helpt om het ziekteverzuim te verminderen en uw medewerkers gezond te houden. We bieden trainingen, begeleiding, ondersteuning  en nemen zakelijke regeltaken over. Wilt u de ‘onzichtbare’ mantelzorger zichtbaar maken en ondersteunen? Neem dan contact op met Esther Morren, mantelzorgmakelaar van Welzijn Rivierstroom via 06 334 21037.