Wisselend beeld criminaliteit gemeente Rhenen 2023

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) heeft het jaarlijkse veiligheidsbeeld opgesteld voor de gemeenten in Midden-Nederland. Het veiligheidsbeeld over 2023 laat zien dat de totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Rhenen met 22% is gestegen in vergelijking met 2022. De toename wordt met name veroorzaakt door een groter aantal meldingen van vernielingen, mishandeling en diefstal van (elektrische) fietsen. Daarnaast waren ook opvallende dalingen te zien in het aantal woninginbraken en meldingen van huiselijk geweld.

Procentuele stijgingen en dalingen kunnen snel groot zijn doordat Rhenen een relatief kleine gemeente is. De totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Rhenen is gestegen van 508 registraties in 2022 naar 620 registraties in 2023 (+22 %).

Opvallende dalingen in woninginbraken en huiselijk geweld

Uit de cijfers bleek verder dat er ook een aantal opvallende dalers zijn. Het aantal woninginbraken ging van 49 in 2022 naar 31 in 2023 (-37%). Het aantal meldingen van huiselijk geweld is gedaald (-33%, van 12 naar 8) en ziet een dalende trend sinds 2021. Niet voor alle dalende cijfers is een duidelijke verklaring te geven. Het thuiswerken(of hybride werken) na de Corona-maatregelen speelt mogelijk een rol bij de afname van woninginbraken. Mensen zijn meer vanuit huis aan het werken en bieden sociale controle voor de buurt. Voor wat betreft de dalende trend van huiselijk geweld kan mogelijk de inzet van hulpverlening een oorzaak zijn.

Diefstal van (elektrische)fietsen

In 2023 is er een stijging geweest van het aantal fietsendiefstallen van 39 in 2022 naar 53 in 2023 (+36%). Deze diefstallen vonden vooral plaats op en rondom het station in Rhenen. Van de 53 registraties zijn er in totaal 31 fietsen gestolen op en rondom het station. De elektrische fiets is aantrekkelijk voor criminelen omdat het relatief makkelijk te stelen is en omdat er een grote vraag naar is. Veel fietseigenaren zetten hun (elektrische) fiets niet op een dubbel slot (2e slot) vast aan een vast object. Op het station in Rhenen is deze mogelijkheid gecreƫerd zodat het moeilijker wordt gemaakt voor criminelen om de fietsen te stelen.

Diverse vernielingen

Het aantal registraties van vernielingen stijgt ten opzichte van 38 in 2022 naar 75 in 2023 (+ 97%). Hier is onder meer sprake van enkele bekraste voertuigen, verlaten plaats ongeval / schade aan straatmeubilair, vernielingen op schoolpleinen en graven die zijn vernield. Er is aan de hand van de cijfers geen duidelijke locatie of tijdslijn aan te wijzen.

Toename geweldscijfers

Het aantal geweldsincidenten steeg van 33 in 2022 naar 57 in 2023 (+ 73%). De procentuele toename van de cijfers komt vooral door een stijging van het aantal zedendelicten. Ook een aantal gevallen van mishandeling en winkeldiefstal met geweld dragen bij aan de procentueel grote stijging.

Overlast personen met onbegrepen gedrag

Het aantal meldingen over personen van onbegrepen gedrag stijgt ten opzichte van 2022 (+17%). Binnen de gemeente spelen in het domein zorg en veiligheid een aantal casussen die dit kunnen verklaren. Het betreft een aantal personen waar de directe leefomgeving last van ondervindt en waarvan meerdere meldingen zijn gedaan. Iedere melding wordt apart geregistreerd ook al komen die van een en dezelfde melder, wat ook in Rhenen vaak het geval is.

Veiligheidsbeeld

Het Bureau RVS stelt twee keer per jaar een veiligheidsbeeld op over de veiligheidssituatie in de afzonderlijke gemeenten in de regio Midden-Nederland. De gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede werken sinds 2019 intensief samen op het gebied van veiligheid. Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) vormt het beleidsmatig fundament voor de structurele samenwerking.