Werkzaamheden herinrichting Bantuinweg

Vanaf maandag 27 juni wordt er gewerkt aan de Bantuinweg. De riolering wordt vervangen in het gedeelte tussen de Willem van Nasstraat en de Oude Veenendaalsweg. Ook nemen we direct maatregelen om wateroverlast zo goed mogelijk te voorkomen. Verder richten we de weg opnieuw in, dit wordt een schoolzone. 

Het nieuwe ontwerp maakten we samen met de bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Hooijer Wegenbouw B.V. uit Renkum. Als alles goed gaat, is het werk rond november klaar (tijdens de bouwvak ligt het werk stil). Aanwonenden worden per brief geïnformeerd over de details en ook is er meer informatie te vinden op deze pagina.