Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschappen 2023

De voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor de Waterschappen zijn hieronder te zien. In Rhenen kon gestemd worden voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (opkomstpercentage 61,56%) en Waterschap Vallei en Veluwe (opkomstpercentage 73,50%).

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Percentage
1 Water Natuurlijk 1183 15,03
2 VVD 749 9,52
3 Partij voor de Dieren 472 6,00
4 CDA 631 8,02
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 564 7,17
6 AWP voor water, klimaat en natuur 369 4,69
7 ChristenUnie 465 5,91
8 Waterschap @inwonersbelangen 226 2,87
9 50PLUS 171 2,17
10 Ondernemend Water 78 0,99
11 De Groenen 80 1,02
12 Belang van Nederland (BVNL) 234 2,97
13 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1155 14,68
14 BBB 1492 18,96
       
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 7869 100,00  
Aantal blanco stemmen 61 0,77  
Aantal geldige stemmen 7930    
Aantal ongeldige stemmen 16 0,20  
Aantal kiezers 7946    
Aantal opgeroepen kiezers 12908    
Opkomstpercentage 61,56%    

Waterschap Vallei en Veluwe

Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Percentage
1 VVD 194 8,50
2 ChristenUnie 128 5,61
3 CDA 150 6,57
4 Water Natuurlijk 131 5,74
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 48 2,10
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 928 40,67
7 Lokaal Waterbeheer 50 2,19
8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur 72 3,16
9 50PLUS 40 1,75
10 Ondernemend Water 8 0,35
11 Partij voor de Dieren 51 2,23
12 BBB 459 20,11
13 Belang van Nederland (BVNL) 23 1,01
       
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 2282 100  
Aantal blanco stemmen 10 0,44  
Aantal geldige stemmen 2292    
Aantal ongeldige stemmen 4 0,17  
Aantal kiezers 2296    
Aantal opgeroepen kiezers 3124    
Opkomstpercentage 73,50%