Voorkeurslocaties tijdelijk Gezondheidscentrum Rhenen

Het college van B&W van de gemeente Rhenen heeft twee voorkeurslocaties voor de tijdelijke huisvesting van Gezondheidscentrum Rhenen aangewezen. Het recreatieveld aan de Beukenlaan en het voormalige schoolgebouw aan de Acacialaan. Beide locaties zijn op korte termijn beschikbaar, zijn makkelijk bereikbaar en hebben voldoende ruimte.

De tijdelijke huisvesting is nodig vanwege de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum en appartementencomplex. Op de plek van het huidige gezondheidscentrum aan de Nieuwe Veenendaalseweg. Dit besluit geeft duidelijkheid over de locaties voor de tijdelijke huisvesting van het Gezondheidscentrum. Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen op welke manier de locaties gebruikt gaan worden.

Omwonenden worden betrokken

De gemeente en de ontwikkelaar van het gezondheidscentrum werken samen de plannen voor de tijdelijke huisvesting verder uit. Daarbij worden de omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Er zijn meerdere locaties onderzocht

Een aantal locaties zijn afgevallen. Deze waren niet beschikbaar of hadden andere belemmeringen, zoals slechte bereikbaarheid of de toegankelijkheid van de locaties.