Voorbereidingen nieuwbouw MFG

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Multifunctioneel Gebouw (MFG) aan de Groeneweg zijn begonnen. In dit bericht leest u meer over wat er op de planning staat. Als eerste wordt het nieuwe zwembad gebouwd. Dit zal rond augustus 2024 af zijn. Daarna start de bouw van de nieuwe sporthal. De bedoeling is dat het hele project klaar is in de zomer van 2025.

Tijdelijk minder parkeervakken

Van 1 tot en met 5 mei is er een archeologisch bodemonderzoek op de parkeerplaats bij ’t Gastland. Hierdoor zijn er in die twee weken ongeveer 17 parkeerplekken minder.

Parkeren tijdens de bouw

Vanaf 26 juni kunt u parkeren op de hoek van de Groeneweg/Platanenlaan. Op deze tijdelijke parkeerplaats zijn ongeveer 70 parkeerplaatsen. Samen met de nog beschikbare parkeerplaatsen op de locatie ’t Gastland is dit ongeveer hetzelfde aantal als nu.

Inrichten van het bouwterrein

Om de werkzaamheden veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren moet het bouwterrein goed ingericht worden. Dit gebeurt in de tweede helft van de juni. Om het bouwterrein komen bouwhekken te staan. Een deel van het parkeerterrein wordt afgesloten. Maar de huidige toegang tot ’t Gastland blijft bestaan. Voetgangers kunnen over de stoep langs de Groeneweg.

Open dagen op de bouw

Tijdens de bouwperiode willen wij u graag de mogelijkheid geven om een kijkje te komen nemen. Daarom komen er open dagen. Op die dagen gaan de hekken van de bouwplaats open voor publiek. Informatie hierover volgt nog.

Leuk feitje: Dieptepunt is een mijlpaal

Meestal is het hoogste punt een mijlpaal. Bij deze bouw is dat anders. Het bereiken van het dieptepunt van het zwembad is hier de mijlpaal.

Blijf op de hoogte van de bouw

Wind Design & Build komt begin augustus met de OmgevingsApp. Hierin staat informatie over de planning en planningswijzigingen. Over wanneer de open dagen zijn en hoe u contact kunt opnemen met de aannemer als u vragen heeft.

Heeft u vragen?

Bel of mail gerust als u vragen heeft met Guido Uland via (0317) 681 681 of [email protected] Of kijk hier voor meer informatie en het ontwerp.