Visie ‘Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier’

In juni heeft de gemeenteraad van Rhenen de Visie op Rhenen 2035, met de titel ‘Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier’, met amendementen vastgesteld. De Visie op Rhenen 2035 is een toekomstvisie en omgevingsvisie ineen. Het beschrijft de manier hoe inwoners van gemeente Rhenen in 2035 willen wonen, werken, leven en recreëren in de gemeente Rhenen. In de Visie op Rhenen staat één vraag centraal: hoe gaat de gemeente Rhenen zich de komende jaren ontwikkelen?

Een toekomstvisie en omgevingsvisie

De Visie op Rhenen 2035 is een toekomstvisie en omgevingsvisie ineen. Het beschrijft de manier hoe inwoners van gemeente Rhenen in 2035 willen wonen, werken, leven en recreëren in de gemeente Rhenen. In de Visie op Rhenen staat één vraag centraal: hoe gaat de gemeente Rhenen zich de komende jaren ontwikkelen? Wat zijn de ambities en met welke opgaven gaan de gemeente en haar inwoners aan de slag? Denk daarbij aan nieuwe woningen, ruimte voor bedrijven, bereikbaarheid, energietransitie, klimaatverandering, cultuur, leefbaarheid, gezondheid, et cetera.

We maakten de visie met inbreng van inwoners en organisaties

De visie is het resultaat van een intensief participatieproces van de afgelopen drie jaar met inwoners en maatschappelijke organisaties. Iedereen kon op verschillende manieren meedoen. Alle reacties zijn verwerkt in één concept eindvisie die vanaf begin januari 2023 ter inzage lag. Inwoners en organisaties hadden zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De gemeente ontving een aantal zienswijzen. Met deze zienswijzen paste het college de visie op een paar punten aan. In maart 2023 was er een extra commissievergadering waarin de indieners van een zienswijze nogmaals hun reactie konden geven. Tijdens een speciale commissievergadering in mei 2023 werd de Visie op Rhenen verder inhoudelijk besproken. Uiteindelijk is de Visie op Rhenen in de raadsvergadering van 20 juni 2023 vastgesteld. Tijdens deze vergadering zijn door de gemeenteraad een aantal amendementen aangenomen. U kunt alle amendementen en moties hier vinden. De tekst van de Visie op Rhenen wordt daarop nog aangepast. De eindtekst is naar verwachting na de zomer klaar.

Uitwerking van de Visie op Rhenen 2035

De visie geeft de richting aan voor de komende jaren. Uitvoering van de Visie op Rhenen gebeurt door middel van het Bestuursprogramma en een uitvoeringsagenda. In de agenda beschrijven we welke stappen de gemeente gaat zetten om ieder doel te bereiken en binnen welke tijd. De uitvoeringsagenda geeft bovendien de ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving. Deze initiatieven moeten bijdragen aan de richting die de Visie op Rhenen geeft. Verder vormt het de basis voor alle nieuwe beleidsstukken van de gemeente. Samen behouden we ons Rhenen en maken we het nog mooier.