Versnelde woonopgave Rhenen: eerste flexwoningen mogelijk nog dit jaar aan de Binnenweg

Het college wil voor alle urgent woningzoekenden snel betaalbare woonruimte organiseren. “We staan voor een versnelde woonopgave”, meldt wethouder Gert van Laar. “Met permanente bouw lossen we het probleem van nu niet snel genoeg op. Tijdelijke woonruimte, zoals bijvoorbeeld flexwoningen kunnen een oplossing bieden. Maar we zoeken ook naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld door woonruimte te realiseren in bestaande gebouwen.”

De gemeente Rhenen wil iedereen in de gemeente goede huisvesting bieden. Op dit moment is de vraag naar woningen in de gemeente groot. Er zijn niet genoeg betaalbare woningen beschikbaar; vooral voor starters maar ook andere doelgroepen zoals spoedzoekers of Oekraïense vluchtelingen.

Er is snel woonruimte nodig

Wethouder Gert van Laar: “Er zijn binnen de gemeente Rhenen verschillende nieuwbouwplannen in voorbereiding. Maar de bouw van nieuwe woningen vraagt veel voorbereidingstijd. De ontwikkeling van een woningbouwproject duur vaak al zo’n tien jaar. We zoeken daarom ook naar andere oplossingen.”

We vragen inwoners en organisaties om mee te denken

De komende weken organiseert de gemeente meerdere bijeenkomsten. “Tijdens deze bijeenkomsten geven we een uitleg over de versnelde woonopgave en gaan we met inwoners en organisaties in gesprek over mogelijke oplossingen om snel tot extra woonruimte te komen. In kleine groepjes horen we graag de mening en ideeën van onze inwoners. We zoeken ook contact met ondernemers. Mogelijk zien zij nog extra kansen.“

Ambitie voor 150 flexwoningen

In de Regiodeal Flexwonen is vastgelegd dat Rhenen de komende jaren 150 flexwoningen wil realiseren. “Voor de eerste 20 flexwoningen krijgen we subsidie van het Rijk. Voorwaarde is wel dat we de eerste flexwoningen dan nog dit jaar plaatsen.”

Zorgvuldig onderzoek of locaties geschikt zijn

Sinds september 2022 heeft de gemeente al meerdere locaties verkend. “Hiervoor zijn op dit moment drie locaties in beeld: De Binnenweg, Prattenburg en Rhenen-West. Op deze locaties zijn geen plannen voor permanente woningbouw in de nabije toekomst. Dat is voor de gemeente een duidelijke randvoorwaarde. Uit aanvullende onderzoeken moet blijken of flexwoningen op deze locaties haalbaar is.”

20 flexwoningen op de Binnenweg

“We zien mogelijkheden om de eerste flexwoningen te realiseren aan de Binnenweg. Met omwonenden heeft in november 2022 al een eerste gesprek plaatsgevonden over het plaatsen van tijdelijke woningen. Op dat moment waren we op zoek naar een nieuwe plek voor de 10 tijdelijke woningen die op Prattenburg staan. Daarin wonen sinds mei 2022 Oekraïense vluchtelingen. In de tussentijd is duidelijk geworden dat de woningen op Prattenburg voorlopig toch kunnen blijven staan. Dit biedt ons de kans om de Binnenweg nu te gebruiken voor andere woningzoekenden.”

De omwonenden van de Binnenweg zijn in een buurtbijeenkomst over deze plannen geïnformeerd.

Onderzoekslocatie Rhenen-West

De onderzoekslocatie in Rhenen-West is een stuk landbouwgrond aan de nieuwe Veenendaalseweg/Reumersweg dat eigendom is van de gemeente Rhenen. De grond ligt aan de rand van de bebouwde omgeving van Rhenen. De plek is potentieel geschikt voor tijdelijk wonen. Nader onderzoek moet dat verder uitwijzen. Dit onderzoek wordt op z’n vroegst na de zomer opgestart. Als er meer informatie bekend is organiseren we een bijeenkomst voor omwonenden.

Klik hier om meer te lezen over dit project en de bijeenkomsten