Verkoopprocedure Dorpshuis Elst stopt

In juli 2022 is een verkoopprocedure gestart voor locatie Dorpshuis Elst. Het college heeft op 28 november 2023 besloten om die procedure te stoppen.

Het college heeft op 6 maart 2023 een beoogd koper aangewezen. Eén van de deelnemers is daarna een kort gedingprocedure gestart. Op 7 juni 2023 heeft de rechtbank uitspraak in kort geding gedaan.

Gelijke behandeling en transparant proces

Sinds het kort gedingvonnis is door de gemeente geprobeerd om de opdracht van de kort gedingrechter binnen de gegeven kaders van het verkoopproces uit te voeren en daarbij ook naar alle partijen toe zo zuiver mogelijk te handelen. Er is nu duidelijk dat de gemeente, binnen de huidige verkoopregels, niet kan garanderen dat alle partijen gelijk behandeld worden. Die gelijke behandeling en het creëren en waarborgen van een gelijk en transparant speelveld, zijn juist cruciaal voor een eerlijk verkoopproces. Daarom heeft het college besloten het verkoopproces te stoppen.

Toekomstige woningbouw

De gemeente wil locatie Dorpshuis Elst nog steeds verkopen, zodat er woningen kunnen komen. Op dit moment is niet bekend hoe het nieuwe verkoopproces eruit zal zien.

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over het Dorpshuis Elst? Klik dan hier