Vergadering gemeenteraad dinsdag 20 september

Dinsdag 20 september vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. In deze vergadering neemt Waled afscheid als kinderburgemeester en wordt Nora geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester.

Wilt u weten wat er nog meer op de agenda staat? Vanaf vrijdag 16 september staat de definitieve agenda op www.rhenen.raadsinformatie.nl. Daar vindt u ook de achterliggende stukken.