Vanaf juli 2022 rookmelders verplicht

De meeste slachtoffers bij brand komen door het inademen van rook. Als u slaapt, dan ruikt u niets. Uruikt dan ook geen rook als er in uw huis brand ontstaat. Doordat rook veel giftige gassen heeft, raakt u snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen een paar minuten. Daarom zijn werkende rookmelders van levensbelang. En niet alleen als u slaapt. Het geeft u de tijd en de kans om veilig uit uw huis weg te gaan. 

Daarom zijn rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht. Op elke verdieping met een verblijfsruimte moet dan minstens één rookmelder hangen.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op de website www.rookmelders.nl. Hier vindt u tips en advies. U kunt hier ook de rookmelderwijzer invullen. Dan weet u hoeveel rookmelders u nodig heeft. En heeft u al genoeg rookmelders? Test dan ook of ze nog werken.