Subsidieregelingen 2024

Het college heeft op 14 maart 2023 de Subsidieregelingen Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie 2024 met de daarbij behorende subsidieregelingen vastgesteld. Deze regelingen gelden voor het subsidiejaar 2024 en treden in werking op de dag na publicatie op Overheid.nl.

De publicatiedatum van de subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie 2024 en reguliere peuteropvang 2024 is tot een nader moment uitgesteld. Voor deze laatste twee subsidies wordt de indieningsdatum uitgesteld.

Lees hier meer over subsidies en het aanvragen ervan.