Subsidieregeling verwijderen rookkanaal

De acht gemeenten van Regio Foodvalley zetten zich in voor schonere lucht in de regio. Per 1 november kunt u subsidie aanvragen om uw rookkanaal definitief onbruikbaar te maken of te verwijderen. 

Houtstook kan luchtvervuiling en hinder in de directe leefomgeving veroorzaken. Vooral wanneer de rook lang in de lucht blijft hangen, zoals bij mist en windstil weer, kan houtstook voor overlast zorgen. De rook die vrijkomt bij houtstook is ongezond. Maar vooral kinderen, ouderen en mensen met luchtwegklachten ervaren sneller klachten.

Een tegemoetkoming van € 1000,-

Goed nieuws voor inwoners die willen stoppen met houtstook. Met deze subsidie kunt u € 1000,- aanvragen om uw rookkanaal te laten verwijderen of definitief onbruikbaar te maken. Dit helpt niet alleen u, maar draagt ook bij aan een gezondere leefomgeving.

Schone Lucht Akkoord

De gemeenten in Regio Foodvalley (Rhenen, Ede, Nijkerk, Renswoude, Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) doen sinds 2020 mee aan het Schone Lucht Akkoord. We willen de lucht schoner maken en de gezondheid verbeteren. Ons doel: in 2030 50% gezondheidswinst vergeleken met 2016. Het verminderen van houtstook en bewuster stookgedrag helpen hierbij. 

Meer informatie?

Vindt u op www.regiofoodvalley.nl/houtstook. De subsidieregeling loopt van 1 november 2023 tot 1 november 2025.