Subsidieregeling Nationaal programma Onderwijs en aanvulling voor- en vroegschoolse educatie

Het college van Burgemeester en wethouders heeft onlangs de subsidieregeling Nationaal programma Onderwijs en aanvulling voor- en vroegschoolse educatie heeft vastgesteld.

Doel van de regeling is om samen met de kinderopvang, scholen en andere partners de vertragingen en achterstanden bij kinderen en jongeren als gevolg van corona terug te brengen.

Deze regels gelden vanaf het subsidiejaar 2022 tot en met 31 juli 2025. De middelen zijn incidenteel van karakter en (vooralsnog) inzetbaar tot juli 2025. Aanvragen kunnen tot en met 8 juni 2022 ingediend worden via dit formulier.

Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan gesubsidieerde VVE-kindcentra, een school of onderwijsinstelling zoals bepaald volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) of de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De organisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Rhenen.