Subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie? Dan kunt u vanaf 1 maart tot en met 30 april 2023 subsidie aanvragen voor uw gemaakte kosten in 2022 voor het in stand houden van het monument. U kunt dit doen via cultureelerfgoed.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de subsidie.