Steuntje in de rug voor Rhenense studenten met een beperking

Categorieën

  • Sociaal
  • Meedoen

Ben of ken jij een student uit de gemeente Rhenen die al studiefinanciering of een tegemoetkoming krijgt, maar door een beperking structureel niet kan werken naast de studie? Ben jij of ken jij een jongere met een beperking die juist graag wil studeren? Lees dan door, want deze (toekomstige) studenten komen mogelijk in aanmerking voor een studietoeslag.

De toeslag is niet nieuw, wel gewijzigd

Al sinds 2015 kunnen studenten deze regeling aanvragen. De regeling is veranderd. De hoogte van de toeslag is landelijk vastgesteld. Er wordt niet meer gekeken naar het eigen vermogen en het inkomen van de partner. Bovendien is het niet meer nodig om de toeslag elk jaar opnieuw aan te vragen. Er is in principe nog maar één keer medisch advies nodig. Als er sprake is van een structurele beperking dan houd je recht op de toeslag zolang je in de gemeente woont.

Waar moet de student aan voldoen?

Je woont in de gemeente Rhenen en je hebt een langdurige beperking. Dat kan een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking zijn. Je kan door deze beperking niet werken naast je studie. Ook ontvang je een studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) en heb je geen Wajong uitkering.

Hoogte van de toeslag

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van de leeftijd. De bedragen variëren tussen de € 98,58 en € 328,59 per maand. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2023 tot 1 juni 2023 en worden elk half jaar bijgesteld.

Stagevergoeding

Doet de student tijdens de opleiding een stage en krijgt de student een stagevergoeding? Dan kan het zijn dat de student de stagevergoeding mag houden en krijgt de student daarnaast gewoon de studietoeslag. De stagevergoeding mag dan niet hoger zijn dan € 197,15. Als de stagevergoeding meer is, wordt het deel dat hoger is van de studietoeslag afgetrokken.

Meer informatie en aanvragen

De gemeente Veenendaal voert deze regeling uit voor de gemeente Rhenen. Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen van de regeling ga je naar www.sociaalstartpuntveenendaal.nl.