Rhenen gaat Europees

Rhenen doet mee aan het Europese project ‘CERV’. Deze afkorting staat voor: Citizens, Equality, Rights and Values (burgers, gelijkheid, rechten en waarden). Samen met 7 andere Europese gemeenten is Rhenen partner in twee projectvoorstellen.

Green Youth en FutureUp

Het eerste project heet Green Youth. Dit gaat over duurzaamheid en jeugd. Het tweede project heet FutureUp. Hier komen onderwerpen als democratie, anti-discriminatie en geloofsvrijheid aan bod. Beide projecten duren 24 maanden.

Wat is de bedoeling?

Per gemeente en per project gaan 2 of 3 inwoners 7 x op reis naar de andere deelnemende gemeenten. Deze gemeenten komen uit Spanje, Italië, Slovenië, Griekenland, Roemenië, Malta en Portugal. En Rhenen dus namens Nederland. De reis bestaat uit 2 reisdagen en 2 projectdagen. De kosten voor reis en accommodatie worden vergoed door het project.

Wat is het doel?

Het eerste doel is dat jongeren en volwassenen uit verschillende landen met elkaar van gedachten wisselen over de onderwerpen van het project. Een tweede doel is om, terug in Rhenen, iets van de ervaringen te delen met andere Rhenenaren.

Hoe en wat?

Er is al een eerste bijeenkomst geweest met een aantal geïnteresseerden. Als de data van de bezoeken bekend zijn worden er verder plannen gemaakt.

Heeft u ook belangstelling?

Neem dan gerust contact op met Baukje Reynders via baukje.reynders@rhenen.nl of met Hans Blankestijn via blankcon@delta.nl.