Resultaten onderzoek netcongestie Remmerden

Categorieën

  • Ondernemers

In oktober presenteert Buro Loo de resultaten van het onderzoek ‘Energiegebruik door grootgebruikers’. Samen met ondernemers, de provincie, Stedin en projectleider Hester Weideman gaan we op zoek naar kansen om de netcongestie te omzeilen. 

Bent u ondernemer op Remmerden? Dan nodigen wij u graag uit op 31 oktober om 16.00 uur. De bijeenkomst is in het Theater van Pink Pro BV, Utrechtstestraatweg 198 in Rhenen.

Onderzoek naar energiegebruik

Buro Loo doet in opdracht van de gemeente sinds mei onderzoek naar het energiegebruik op Remmerden. Wim van den Dikkenberg van Buro Loo is bij ondernemers op Remmerden langs geweest om het huidige, maar ook het gewenste energiegebruik in beeld te brengen. Door slim samen te werken kan er mogelijk ruimte gevonden worden. Samen zoeken we naar mogelijkheden op Remmerden. Denk aan opwek door wind, de opslag van energie, gebruik van rivierwarmte of een centrale laadinfrastructuur in collectief eigendom.

Regionaal Energieteam Bedrijven (REB)

Vorige maand is het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley gestart. Het REB Regio Foodvalley is een samenwerking van pilot-projecten op 8 bedrijvenparken in de Regio Foodvalley. Ondernemers in 6 gemeenten hebben de handen in elkaar gestoken. Ook zijn er 2 gemeenten die op een bedrijventerrein een eigen project draaien. Het REB zet zich in voor energiebesparing, isolatie, groene energieopwekking en mogelijke opslag. Zij delen kennis en onderzoeken oplossingen voor netcongestie. Met als doel om samen vooruitgang te boeken. Het kernteam en lokale projectteams werken nauw samen met ondernemers, bestuurders en netbeheerders in verschillende pilotgebieden.

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Hester Weideman van het Regionaal Energieteam Bedrijven via [email protected] of via 06 50 56 89 66