Resultaten Cultuur enquête

Categorieën

  • Meedoen

In november 2022 is een Rhenen spreekt onderzoek (inwonerspanel) uitgevoerd naar de aanwezigheid van en het meedoen aan cultuur binnen de gemeente Rhenen. In totaal hebben 961 mensen de vragenlijst ingevuld. Hieronder een korte samenvatting van de uitkomsten.

Cultuur in de ogen van de Rhenense inwoner

Als u denkt aan cultuur, is muziek is het meest genoemde thema. Ook ‘film’, ‘musea’ en ‘dans’ worden vaak genoemd. De bibliotheek, de Rijnweek en de Cuneradag worden het vaakst bezocht. Ook zijn inwoners het meest lid van de bibliotheek. Het cultureel aanbod in Rhenen wordt positief ervaren.

Informatie over culturele activiteiten wordt het meest opgezocht via zoekmachines op internet. De helft geeft aan cultuur (erg) belangrijk te vinden in het dagelijks leven. Ook vinden zij cultuur erg belangrijk in het opgroeien van jongeren. Het behoud van cultureel erfgoed, jezelf kunnen ontwikkelen en vrije tijd worden benoemd als de belangrijkste punten in de aanwezigheid van en het meedoen aan cultuur.

In de enquête zijn verschillende verbeterpunten benoemd waaronder meer communicatie, een betere informatievoorziening, meer afstemming en een ruimer aanbod. Het theater en een bioscoop worden het vaakst genoemd in een ruimer aanbod.

We gebruiken de resultaten voor een nieuw cultuurbeleid

De enquête resultaten nemen we mee in het maken van het nieuwe cultuurbeleid samen met lokale culturele organisaties. Uw reactie is daarom erg belangrijk. Bedankt hiervoor.

Klik hier (pdf, 372 KB)voor de volledige uitslag van het onderzoek.