Reactie van college op oproep van provincie Utrecht om meer windenergie

De Provincie heeft in een persbericht laten weten dat gemeentes meer moeten doen om windenergie op te wekken. In het bericht staat dat de Provincie zelf een nieuwe kaart met zoekgebieden (voor windmolens) heeft laten opstellen voor windenergie. Hieruit is ook een klein extra zoekgebied gekomen in het Binnenveld, langs de provinciale weg.

En gemeentes moeten voor 1 december 2022 met een plan komen voor meer windenergie. Anders gaat mogelijk de Provincie zelf locaties kiezen.

Reactie van het college van B&W:

We vinden het jammer dat de Provincie nu deze weg kiest. Het college had liever gezien dat deze oproep door middel van overleg aan de RES-tafel (Regionale Energiestrategie) werd besproken. Daar hebben we tot nu toe alle plannen besproken.

We hebben direct een avond gepland (begin september) om met de raad te bespreken hoe we hierop gaan reageren. Bestuurlijk hebben we al aangegeven dat we de gekozen werkwijze van de Provincie niet de juiste manier vinden van hoe we moeten samenwerken op dit dossier.

Het nieuwe zoekgebied was voor ons vanuit de RES geen zoekgebied. We begrijpen de urgentie van het energievraagstuk, maar we willen hierin zelf aan zet blijven. Om dit samen met inwoners te kunnen doen.

Coalitieakkoord en windplannen

Wilt u meer lezen hoe de huidige gemeenteraad denkt over windenergie? U kunt het lezen in het coalitieakkoord (pdf, 1 MB).