Provincies starten voorbereiding milieu-onderzoek voor windenergie

Categorieën

  • Duurzaamheid

Provincies Utrecht en Gelderland gaan hun windbeleid actualiseren. In dit nieuwe beleid komen kaders over waar wel en geen windturbines geplaatst mogen worden. Volgens de wet is het verplicht hiervoor een MER (Milieu-EffectRapportage) uit te voeren.

De onderzoeksaanpak of Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in dit MER-proces. Daarin staat welke gebieden, alternatieven en milieu-aspecten worden meegenomen (reikwijdte) en hoe uitgebreid en op welke manier het onderzoek wordt uitgevoerd (detailniveau). Iedereen krijgt formeel de mogelijkheid om binnen zes weken te reageren op de onderzoeksaanpak. 

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht wil helderheid scheppen in welke gebieden windenergie mogelijk is. Waar hebben windmolens de minste impact op bijvoorbeeld de natuur, geluid of gezondheid. Maar ook hoe blijft duurzaam opgewekte energie voor alle inwoners betaalbaar? De provincie Utrecht onderzoekt de effecten op het milieu voor de hele provincie. Nu starten ze met de onderzoeksaanpak, daarna volgen de onderzoeken. Meer informatie over het proces is te vinden op de website van de provincie Utrecht. Hier kunt u ook lezen hoe u een reactie kunt geven op de stukken. Dat kan vanaf 23 februari 2023 tot en met 5 april 2023. 

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft ook haar onderzoeksaanpak gepubliceerd. Van 13 februari 2023 tot en met 20 maart 2023 bestaat er ook de mogelijkheid om hierop te reageren. Op deze website vindt u de stukken en leest u meer over deze procedure.

Regionale Energiestrategie

De provincies geven hiermee een vervolg aan de Regionale Energie Strategie (RES) uit 2021. Provincie Utrecht en Gelderland vinden het belangrijk dat energie voor alle inwoners betaalbaar blijft én duurzaam opgewekt wordt. In het nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) hebben de provincies en gemeenten samen afgesproken om energie op te wekken met zonnepanelen én windmolens.