Provincie stelt de meest kansrijke gebieden voor windenergie vast

Categorieën

  • Ondernemers
  • Duurzaamheid

De provincie Utrecht heeft, samen met de Utrechtse gemeenten, afgesproken dat er in 2030 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Genoeg om ongeveer 720.000 huishoudens van stroom te voorzien. Om dit te realiseren heeft Gedeputeerde Staten Utrecht besloten dat er 27 gebieden zijn in de provincie die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Waaronder een gebied in het zuiden van Rhenen.

De provincie Utrecht heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de meest geschikte gebieden voor zonne- en windenergie. Deze informatie is nu gedeeld met de gemeenten in Utrecht. Maar dat betekent niet meteen dat er daar windmolens komen. De provincie doet een oproep aan de gemeenten om te bepalen op welke locaties zij daadwerkelijk de mogelijkheid willen bieden voor zonne- en/of windenergie.

Na zes maanden maakt de provincie de balans op

Over zes maanden gaat de provincie samen met alle gemeenten kijken of de regio's op koers liggen om de doelstellingen uit de Regionale Energiestrategie (RES) te halen voor 2030. Als dat niet het geval is, gaat de provincie zelf projectbesluiten voor windenergie voorbereiden in één of meer van de meest geschikte gebieden.

We vinden het belangrijk om regie te houden als het gaat om de energietransitie in de gemeente. En dus ook als het gaat om windenergie. Daarom verkennen we of het loont om in het betreffende gebied tot een uitwerking te komen.

Meer plannen nodig om de doelen voor 2030 te bereiken

Vanwege problemen met het elektriciteitsnet is het nog belangrijker geworden om een goede balans te vinden tussen zonne- en windenergie om de doelen van de RES te halen. Daarom moeten de plannen voor zonne- en windenergie concreter worden. In 2022 heeft de provincie Utrecht gekeken of we goed op weg zijn om onze doelen voor 2030 te halen. Ondanks het harde werk in de gemeenten, liet de tussenbalans en de voortgangsrapportages van de Regionale Energiestrategieën zien dat er meer plannen nodig zijn om de doelen voor 2030 te bereiken.

Regio Foodvalley in 2050 energieneutraal

In Regio Foodvalley onderzoeken we net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, hoe en waar we energie kunnen opwekken uit zon en wind. Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken. Waarom? Dat leest u hier

Meer weten?

Op www.provincie-utrecht.nl/wind is alle informatie te vinden. Het volledige nieuwsbericht van de provincie Utrecht leest u hier